เยี่ยมกำลังพลซึ่งเกษียณอายุราชการ

ผอ.สนภ.3 เยี่ยมกำลังพลซึ่งเกษียณอายุราชการในโครงการครอบครัวเดียวกัน “เราไม่ทิ้งกัน” เมื่อวันที่ 4 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. ยุทธชัย จันทรวิภาค ผอ.สนภ.3 นทพ.เยี่ยมกำลังพลซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ตามโครงการครอบครัวเดียวกัน “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในสังกัด สนภ.3 นทพ. ที่ได้ปฏิบัติงานในหน่วย ได้แก่1.ร.ต. สุวรรณ์ บุสยา เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ 1 ต.ค.552.ร.ต. ประมวล ใสเรียน เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ 1 ต.ค.553.จ.ส.อ. จำรูญ ไทยประยูร ลาออกจากราชการ ตั้งแต่ปี 2549ณ บ้านเลขที่ 128 ม.3 ต.ยางคราม , บ้านเลขที่ 95 ม.8 , บ้านเลขที่ 75 ม.18 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่