ผนึกกำลังส่งจำหน่ายเงาะโรงเรียน ช่วยเกษตรกร

สนง.เกษตรอำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับ CP น่าน และสนง.พาณิชย์จังหวัดน่าน ผนึกกำลังส่งจำหน่ายเงาะโรงเรียน มุ่งเพิ่มช่องทางตลาด สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเงาะบ้านวังผา อำเภอทุ่งช้าง ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย นายธนัย บุญมาธิวัฒน์ เกษตรอำเภอทุ่งช้าง นายบุญเหลื่อม จันต๊ะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ และนายสุภีริยา เตชะนันท์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนภูมิภาค (แผนกสินค้าอาหารสด) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมพัฒนาคุณภาพและเชื่อมโยงตลาดเงาะโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเงาะบ้านวังผาอำเภอทุ่งช้าง ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เพื่อนำผลผลิตที่ได้จัดส่งจำหน่ายให้กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กระจายไปยังห้างสรรพสินค้าแม็คโครทุกสาขาในภาคเหนือ ตลอดฤดูกาลในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2565 อย่างต่อเนื่อง นายบัญชา โชติกำจร ผอ.สนง.ด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน […]