เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ส่งมอบความสุข “พาแม่เที่ยวไนท์ สุขใจวันแม่”

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ส่งมอบความสุข “พาแม่เที่ยวไนท์ สุขใจวันแม่” มอบสิทธิพิเศษ “แม่เที่ยวฟรี” 12 สิงหา 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม “พาแม่เที่ยวไนท์ สุขใจวันแม่” เพื่อส่งมอบความสุขและมอบเป็นของขวัญพิเศษ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ สำหรับแม่และผู้ที่เกิดวันที่ 12 สิงหาคม เที่ยวฟรี เฉพาะในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นี้ เท่านั้น น.ส.ฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวถึงกิจกรรม “พาแม่เที่ยวไนท์ สุขใจวันแม่” ว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขและมอบเป็นของขวัญพิเศษ ต้อนรับวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้ลูกได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อแม่ ได้ใช้เวลาร่วมกันในการพาคุณแม่เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยเข้าชมฟรี […]

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี “ปลูกต้นไม้ 1,200 ต้น” วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง, คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร […]

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมพิธีปิดโครงการจัดอบรมยุวชนอาสาฯ

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมพิธีปิดโครงการจัดอบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมพิธีปิดโครงการจัดอบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกฤษดา ลาพิมล ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวถึงโครงการอบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565 ว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อผลิตผู้นำเที่ยวของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตขึ้น และเพื่อสนับสนุนเยาวชน ผู้สูงอายุ ในชุมชนเขตพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้ได้รับประสบการณ์การเป็นยุวชนอาสา ได้พัฒนาอาชีพ ได้สร้างงาน พร้อมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ ต่อไป โครงการจัดอบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี […]

(มีคลิป) “ลูกเลียงผา” สมาชิกใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ “ลูกเลียงผา” สัตว์ป่าสงวนของไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกเลียงผา” สัตว์ป่าหายาก 1 ใน 15 สัตว์ป่าสงวนของไทย จำนวน 1 ตัว พร้อมเชิญชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ตัวน้อย ที่ส่วนจัดแสดงซาวันนา ซาฟารี นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้สมาชิกใหม่ “ลูกเลียงผา” (Serows) แห่งโซนซาวันนา ซาฟารี จำนวน 1 ตัว เพศเมีย เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เกิดจาก “พ่อตองแปด” และ “แม่ปริฉัตร” ขณะนี้ลูกเลียงผามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ ในส่วนจัดแสดงซาวันนา ซาฟารี และปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีเลียงผาทั้งหมด 6 ตัว […]

สมาชิกเกิดใหม่ “ลูกไบซันอเมริกัน” สัตว์ป่าหายาก หนึ่งเดียวในไทย

สมาชิกเกิดใหม่ “ลูกไบซันอเมริกัน” สัตว์ป่าหายาก หนึ่งเดียวในไทย วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิกใหม่ “ลูกไบซันอเมริกัน” (American Bison) จำนวน 1 ตัว พร้อมออกมาอวดโฉมความน่ารักที่หาชมได้ในประเทศไทย ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแห่งเดียวเท่านั้น นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้สมาชิกสัตว์เกิดใหม่ “ลูกไบซันอเมริกัน” (American Bison) เพศเมีย จำนวน 1 ตัว ซึ่งสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ และในประเทศไทยมีอยู่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแห่งเดียวเท่านั้น โดยเวลานี้ลูกไบซันอเมริกันมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี และได้รับการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติจากแม่ที่อยู่ใกล้ชิดด้วยตลอดเวลา ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ในส่วนจัดแสดงซาวันนา ซาฟารี ที่จัดพื้นที่แบ่งออกเป็นพื้นที่โล่งตามธรรมชาติ และห้องปรับอากาศสำหรับครอบครัวไบซัน ซึ่งเป็นสัตว์ที่มาจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น โดยลูกไบซันตัวนี้เป็นลูกไบซันตัวที่ 3 ที่เกิดในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทำให้ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีไบซันอเมริกันทั้งหมด จำนวน 6 ตัว ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ทุกวัน […]