6629

รู้จักสาย xlpe แรงดันต่ำ ทนทานมากกว่าที่คิด

รู้จักสาย xlpe แรงดันต่ำมีคุณสมบัติทนทานมากกว่าที่คิด หนึ่งในอุปกรณ์กลางสำหรับลำเลียงไฟฟ้ามาให้มนุษย์ได้นำไปใช้กันได้อย่างปลอดภัย ต้องยกใช้สายไฟ ซึ่งมีลักษณะเป็นสายยาว มีให้เลือกหลากหลายขนาด ซึ่งภายในถูกห่อหุ้มด้วยฉนวนสำหรับนำไฟฟ้าอยู่หลากหลาย โดยมีทั้งประเภทสายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ (Low Voltage Power Cable) และประเภทสาย xlpe ที่ถูกจัดอยู่ในประเภทสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ สามารถทนอุณหภูมิได้สูงได้ดี มาดูถึงคุสมบัติเด่น ๆ ที่ทนทานมากกว่าที่คิดได้ที่นี่เลย ทำความรู้จักสาย CV แรงดันต่ำ แต่ทนไฟได้สูง สำหรับประเภทสายไฟแดงดันต่ำ หรือที่เรียกว่าสาย CVโโยปกติแล้วจะประกอบด้วยฉนวนที่เป็นสาย XLPE ที่ถูกห่อหุ้มด้วยเปลือก PVC และมีตำนำไฟที่ทำจากทองแดง มีหน้าที่สำหรับการรองรับกระแสไฟฟ้าได้ดี โดยมีทั้งแบบสายแกนเดียวและสายแบบหลายแกน เหมาะสำหรับใช้นงานติดตั้งหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อยในอากาศ, เดินสายในราง ,ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง เป็นต้น แต่มีข้อจำกัดเรื่องากใช้ขนาดสายที่มีขนาดใหญ่จะติดตั้งเข้าหัวสายลำบาก เนื่องจากสายจะแข็งกว่าสายฉนวน PVC คุณสมบัติเด่นของสาย CV แรงต่ำ มีชนิดของฉนวนเป็นสาย XLPE และเปลือก PVC และมีตัวนำเป็นทองแดง ทำให้สามารถรองรับกระแสไฟได้ดี สามารถนำไปใช้งานได้ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะงานเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด สามารถทนอุณหภูมิได้สูง […]

เชียงใหม่คริปโตซิตี้ ยกระดับเมืองด้วยเทคโนโลยี

เมื่อพูดถึง “คริปโตเคอเรนซี่” แน่นอนว่าหมายถึงเหรียญดิจิตอล ที่กำลังเป็นสินทรัพย์ที่กำลังได้รับความนิยมในการลงทุน ไปจนถึงการเก็งกำไร แม้ในขณะนี้กำลังจะอยู่ในช่วงขาลง เนื่องจากวิกฤตทางการเงินที่กำลังเกิดขึ้น แต่หากเราเจาะลึกไปถึงเทคโนโลยีที่รองรับเหรียญดิจิทัล อย่าง “บล็อกเชน” ระบบเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล ที่ให้ฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์นับล้านๆเครื่องทั่วโลก ในการเก็บเป็นทอดๆแบบห่วงโซ่ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบเก็บข้อมูลดิจิทัลที่มีความปลอดภัยสูง ไม่เพียงแต่จะใช้สำหรับรองรับระบบเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่แล้ว ยังมีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในด้านต่างๆ เช่น NFT หรือสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกรรมทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน การแพทย์ เป็นต้น ตัวอย่างเมืองที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการพัฒนาเมือง อย่างเมือง Zug เมืองเล็กๆสวยงามริมทะเลสาบในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่กลับมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 20 ล้านล้านบาท เทียบเท่างบประมาณประเทศไทย 6 ปีรวมกัน เนื่องจากการนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชน และคริปโตเคอร์เรนซี่มาพัฒนาเมือง จนกลายเป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพ หรือบริษัทที่ประกอบกิจการด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันยังถือว่าเป็นเมืองที่มีรายได้ประชากรสูงสุดในสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย จะเกิดอะไรขึ้น หาก “เชียงใหม่” จะเดินตามรอยความสำเร็จของเมือง Zugเพื่อเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการในท้องถิ่น และรายได้ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลในอนาคต ? ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ได้ผลักดันโครงการ Chiangmai Crypto City (CCC) ซึ่งจะเป็นการนำร่องให้เชียงใหม่ ให้เป็นเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน […]

มช. สร้างถนนจากขยะพลาสติก สัญจรได้จริง

 พลาสติกเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกใช้เป็นจำนวนมหาศาลในทุกวินาที ขยะพลาสติกจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณในทุกวัน ด้วยระบบการจัดการขยะที่ไม่มีคุณภาพ ในแต่ละปีมีจำนวนขยะโดยรวมประมาณ 27-28 ล้านตัน มีขยะเพียงจำนวน 11.70 ล้านตันเท่านั้นที่ถูกกำจัดโดยวิธีการฝังกลบ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนางานวิจัยการเพิ่มความแข็งแรงของถนนโดยสร้างจากขยะพลาสติกมาผสมกับยางมะตอย นอกจากช่วยบรรเทาปัญหาในการจัดการขยะแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนได้อีกทางหนึ่ง หัวข้อการทำ Zero Waste คือการจัดการขยะด้วยตัวเอง 100 % เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความสำคัญแก่การคัดแยกขยะเป็นต้นทางการบริหารจัดการขยะที่สำคัญมาก โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาและบุคลากรในการคัดแยกขยะ โดยพลาสติกชนิดถุงหิ้ว ถุงร้อนที่มีการปนเปื้อนมักจะไม่สามารถRecycle โดยตรง จึงจำเป็นต้องกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ หรือการเผา แม้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการสร้างพลังงานก็ตาม แต่ยังสร้างมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ทำการคิดค้นวิธีการที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่การแปลงสภาพของขยะพลาสติกเหล่านั้น โดยนำเข้าสู่กระบวนการทดสอบความสามารถในการเป็นสารยึดเกาะที่ผสมกับยางมะตอยหรือที่เรียกว่า Asphalt พลาสติกได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างพันธะอย่างสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากการชะล้างในสภาวะธรรมชาติ ถนนพลาสติกนี้มีความแข็งแรงขึ้น ในขณะเดียวกันสามารถลดการใช้ยางมะตอยได้ ทำให้ต้นทุนของการทำถนน หรือการทำพื้นผิวทางโยธาถูกลง ความสำคัญอีกประการในการวิจัยครั้งนี้คือการทดสอบความทนทานของท้องถนน สร้างความมั่นใจว่าถนนสามารถใช้งานได้จริง รองรับต่อการเสียดสีในระยะยาว 7 – 8 ปี งานวิจัยประสบความสำเร็จจนเกิดถนนต้นแบบที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมของการทำทางทั้งจากกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เป็นถนนสาธารณะที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดให้ชุมชนโดยรอบได้ใช้สัญจร ตั้งอยู่ […]

รอง อว. ปาฐกถาพิเศษ งาน FTI EXPO 2022

รองปลัดกระทรวง อว. ปาฐกถา “การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย เติบโตอย่างยั่งยืน” วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. ปาฐกถาพิเศษ “การวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน”เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก พร้อมแรงขับเคลื่อนในการนำเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมมาช่วยสร้างโอกาสและยกระดับแก่ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถา ในงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES ว่า อุตสาหกรรมในมิติ วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำไม วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงมีความสำคัญ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจะสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไทย ได้อย่างไร บทบาทของ อว. ในการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม ความสำคัญของนวัตกรรมในการทำธุรกิจ นวัตกรรมช่วยให้บริษัทเติบโต นวัตกรรมเป็น 1 […]

ตื่นตากับเทคโนโลยีแห่งอนาคต FTI EXPO 2022

FTI พร้อมแล้ว กับการจัดงาน FTI Expo 2022 มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ยกทัพภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ จัดแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา การเจรจาธุรกิจ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ!  FTI EXPO 2022 Shaping the Future Industry for Stronger Thailand  วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่