เชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

วันต่อต้านยาเสพติดโลก อปท.เขตเมือง สานมือฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมร่วมที่ ทม.แม่เหียะ วันที่ 24 มิ.ย. 2565 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับ 9 ตำบล 10 อปท.เมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย ทม. แม่เหียะ ,ทต.ป่าแดด ,ทต.สุเทพ ,ทต.หนองป่าครั่ง ,ทต.ฟ้าฮ่าม ,ทต.สันผีเสื้อ , ทต.ท่าศาลา, ทต.หนองหอย ทต.ช้างเผือก และอบต.ช้างเผือก พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จากทั้ง 9 ตำบล และ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียน โดยจัดให้มีการจัดขบวนรณรงค์จากทุกหน่วยงาน อ่านสารเนื่องในวันยาเสพติดโลก […]