ลำปาง จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัตน วรขัตติยราชนารีบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.อำเภอแม่พริก ณ โรงเรียนผาปังวิทยา ตำบลผาปัง อำเภอเเม่พริก จังหวัดลำปาง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมาย นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดย นายประเสริฐ สันบุญเป็ง นายอำเภอแม่พริก กล่าวรายงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเเม่พริก โรงพยาบาลเเม่พริก , เหล่ากาชาดจังหวัดบริการมอบแว่นตาสายตาอ่านหนังสือ,ร่วมออกหน่วยในวันนี้พสกนิกรชาวจังหวัดลำปาง ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนแรกเริ่มจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ พอ.สว. โดยพระองค์ทรงเป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2517 หลังจากเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์สืบต่อจนพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย […]