810

กรมควบคุมมลพิษ – เครือข่าย จับมือลดการเผา 9 จังหวัดภาคเหนือ

กรมควบคุมมลพิษ – เครือข่าย จับมือสนับสนุนลดการเผาในที่โล่ง 9 จังหวัดภาคเหนือ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ.ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) “เครือข่าย ลดการเผาในที่โล่ง” ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (เอสซีจี) และสภาลมหายใจภาคเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นพยานในการลงนาม นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร เพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาในที่โล่ง ด้วยการพัฒนาเครื่องมือ ทางเศรษฐศาสตร์” ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง แพร่ […]