ปลัด ศธ. มอบโล่-เกียรติบัตรแก่ลูกเสือเนตรนารี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับลูกเสือเนตรนารี รร.เทพนารีที่ได้ชนะเลิศและรองระดับประเทศ เมื่อวันที่14 สิงหาคม 2565 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 24 รางวัล ณ โรงแรมดีวาลักข์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน ลผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธี กองลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ตัวแทนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลจากการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี ได้มอบหมายให้ครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำลูกเสือเนตรนารี เป็นตัวแทนกองลูกเสือโรงเรียนเทพนารี เข้ารับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ กองเนตรนารีสามัญ ผู้เข้ารับรางวัล คุณครูอัจฉราภรณ์ กอบกำ และเด็กหญิงภูษณิษา […]

ชมรมฮักเมืองเหนือฯ มอบสิ่งของให้ชาวแพร่

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ชมรมฅนฮักเมืองเหนือสานฝันแบ่งปันสู่สังคมโดยนายเฉลิมเกียรติ แปงเครื่อง ประธานชมรมได้มอบหมายให้ผู้ดูแลชมรมประจำโซนจังหวัดแพร่และสมาชิกในชมรม จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ดังต่อไปนี้ 1.มอบบริจาครถเข็นวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการ บ้านทุ่งน้าว ม.6 ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ 2.มอบริจาคแพมเพิสให้ 2 ยายพี่น้อง บ้านอัมพวัน ม.8 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 3.มอบบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง มาม่า ปลากระป๋อง นมและน้ำดื่มให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านมหาโพธิ์ ม.5 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 4.มอบบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง มาม่า ปลากระป๋อง นมและน้ำดื่มให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านตอนิมิต ม.9 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 5.มอบบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง มาม่า ปลากระป๋อง […]

วัดร่องฟอง ทำพิธีทำบุญสมโภชเปรียญธรรม

วัดร่องฟองทำพิธีทำบุญสมโภชเปรียญธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้เรียนสำนักศาสนศึกษาวัดร่องฟอง เมื่อวันนที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา ​09.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญสมโภชเปรียญธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้เรียนบาลีและจะถวายทุนการศึกษาให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เรียนและครูผู้สอนบาลี โดยมีพระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดนางชี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ สำนักศาสนาศึกษาวัดร่องฟอง ตำบลร่องฟองอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวัดร่องฟอง มีพระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ ป.ธ.9 เจ้าอาสวัดร่องฟองได้ดำเนินการพัฒนาศาสนวัตถุสถาน และส่งเสริมพระภิกษุ-สามเณร ซึ่งเป็นศาสนบุคคลที่จะสืบทอดรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง โดยเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีนามว่า “โรงเรียนบวรวิชชาลัย” จัดการเรียนการสอนภายใต้ปณิธานว่า “บาลีนำ สามัญเติม เพิ่มพุทธศิลป์” ตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช 2560 เป็นต้นมา มีผลเชิงประจักษ์ในด้านภาษาบาลีของพระภิกษุ-สามเณร ที่สอบผ่านบาสีสนามหลวงและได้รับการตั้งเป็นมหาเปรียญ เป็นที่เจริญศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ ที่ทราบข่าวการสอบผ่านบาลีเป็นมหาเปรียญของพระภิกษุ-สามเณรที่มาเรียนในวัดร่องฟองมาตามลำดับ ทางวัดร่องฟองได้นำเรื่องการเรียนการสอนและผลสอบบาลีเข้าเสนอต่อกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลร่องฟอง เพื่อหาแนวทางส่งเสริมศาสนทายาททางพระบาลี ซึ่งเป็นหัวใจของการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูง ที่ประชุมได้มีความเห็นชอบให้จัดพิธีทำบุญสมโภชเปรียญธรรมขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 14เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2565 […]

(มีคลิป) ต.สรอยจัดวิ่งสรอยมินิเทรล ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น. ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและปล่อยตัวนักกีฬา สรอย มินิเทรล ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคุณพรรณี แสงสรรค์ ,นางกูลชา บัญสว่าง ส.อบจ.แพร่เขต 1วังชิ้น ทีบนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปะยางบ้านแม่ขมิง ม.2 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยมี นายอัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง ผญบ.แม่ขมิงฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เนื่องจากวันที่ 12 ส.ค. 65 ผ่านมา เป็นวันแม่แห่งชาติ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อ ให้ลูกๆ ได้ชวนแม่มาพักผ่อนเดินเที่ยวชมธรรมชาติบรรยากาศของอ่างขมิง และผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้สร้างธรรมชาติปลูกต้นไม้เสริมป่า ,สร้างฝ่ายชลอน้ำ ,ศึกษาเส้นทางชมธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ได้มาร่วมกิจกรรม มีนายอธิวัฒน์ อารัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าบริหาร, นายประวิทย์ ใจคำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน […]

(มีคลิป) แพร่ เก๋งชาวต่างชาติประสานงากระบะ ดับ 3 ราย

13 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 สมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญ รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันที่บริเวณหน้าสนามกอล์ฟเวียงโกศัย ติดกับค่ายพระยาไชยบูรณ์ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะชนกับรถเก๋ง รายที่ 1 MR.ATTEMANE อายุ 77 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิตเวลา 15.30 น. รายที่2 นายเอดมอนด์ อายุ 74 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส และต่อมาทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตที่โรงพยาบาล เวลา 10.40 น. รายที่ 3 นางสาวกาญจนา อายุ 43 ปี นั่งด้านหลังได้รับบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิตเวลา 14.40 น. เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ทั้งหมด รถกระบะ (มาด้วยกัน 4 คน) ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย […]

คณะสงฆ์แพร่ ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาปฏิบัติธรรมสวนรุกขชาติช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานและให้โอวาท ในการประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติและวัดปลอดบุหรี่ ด้วยวิถีธรรม นำสุขภาวะชุมชนฯ โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ ประธานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ คณะสงฆ์จ.แพร่ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน โดยมีพระศิลานุปัฏฐาก 8 อำเภอ ในเขตจังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้น 80 รูป เข้าประชุม โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์มาถวายความรู้ เช่น พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทโธ ผส.,ดร.ดณะอนุกรรมการวัดส่งเสริมสุขภาพ พระครูปลัดจีระพันธ์ คมภีรธมโม ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ นางวีราภรณ์ พงศ์พิชญพิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขข้านาญการ นายธวัชชัย จันจุฬา นักวิชาการโดรงการวัดปลอดบุหรี่ สร้างความดี สร้างสุขภาวะชุมชน (สสส.) นายภานุพันธ์ กาทองทุ่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรว่า คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้มีการประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และวัดปลอดบุหรี่ […]

แพร่ประกอบพิธีลาสิกขาโครงการอุปสมบท 910 รูป

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา​ 09.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน ในพิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตามที่จังหวัดแพร่ กำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติๆ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ถวายตาลปัตร ย่าม และมอบเกียรติบัตรแด่พระภิกษุ ในโครงการฯ จากนั้นถวายจตุปัจจัยพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระอุปัชฌาย์ ตามลำดับ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในวันเดียวกันนี้เวลา​ 10.00 […]

(มีคลิป) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 อุทยานแห่งชาติขุนน่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) โดยการอำนวยการสั่งการของ นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ให้เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง นายพินิจ คงประพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ จำนวน 15 นาย พร้อมด้วย ยานพาหนะ อุปกรณ์ช่วยเหลือ เลื่อยโซ่ยนต์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หน่วยงานในพื้นที่ ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหาย เส้นทางสัญจรเข้าหมู่บ้านถูกดินโคลนสไลด์ปิดทับผิวจราจร บริเวณบ้านสะปัน หมู่ที่ 1 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยได้ดำเนินการเปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้านที่ถูกดินโคลนถล่มปิดเส้นทาง จนสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ ตัดไม้ที่โค่นล้ม ขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด

ทม.แพร่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้ นายเอกชัย เพชรพราว รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ตำบลหัวฝายจัดกิจกรรมวันแม่พัฒนาหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุดจิตอาสา และราษฎรหมู่ที่ 8 ต.หัวฝาย นำโดยนางดารารัตน์ หิตการุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.หัวฝาย ได้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้วยการออกเดินเชิญชวนให้ทุกครัวเรือนๆละ 12 บาท เพื่อได้มีส่วนร่วมสมทบทุนให้กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 8 ต.หัวฝาย ได้เติบโตขึ้นและมีความเข้มแข็ง ได้รับเงินสมทบจำนวน 4,585 บาท รวมทั้งได้จัดทำเสื้อกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 8 เพื่อหาทุนสมทบกองทุนแม่ฯให้เติบโตอีกช่องทางหนึ่งด้วย และช่วงบ่ายได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ การทำความสะอาด ปรับปรุง ตกแต่งป้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันเดียวกันนึ้นายอดุลย์ พากเพียร ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น […]

สามหนุ่มงมหอย ห้วยมะขามป้อม จมน้ำดับ 1 สาหัส 1 รอด 1

3 หนุ่มใหญ่ ต.น้ำชำ ชวนกันไป งมหอยห้วยมะขามป้อม ที่ ต.ปงป่าหวาย จมน้ำดับ 1 สาหัส 1 รอด 1 เหตุสลดใจจมน้ำดับสาเหตุลงงมหอย หวังทำเป็นกับแกล้ม เหตุเกิดขึ้นเมื่อเย็นวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. สมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรแพร่ (1669) ขอความช่วยเหลือมีคนจมน้ำ บริเวณห้วยมะขามป้อม หมู่ 4 ต.ปงป่าหวาย บ้านแพะเด่นชุมพล อ.เด่นชัย ว่ามีคนจมน้ำสูญหายในน้ำ 1 คน และอีก 1 คน ช่วยขึ้นมาได้ กำลังทำ CPR หลังรับแจ้งสมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญ จึงส่งกำลังอาสาสมัครรถพยาบาล 1 คัน รถอุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำ 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้ป่วย 1 รายเพศชาย นอนไม่รู้สึกตัว […]

สูงเม่น ถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติฯ

อ.สูงเม่น ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล 12 สิงหาคม เมื่อค่ำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 18.30 น. ณ หอประชุมอำเภอสูงม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายธูปเทียนแพ (เปิดกรวยกระทงดอกไม้) จากนั้นจุดเทียนมหามงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และส่งต่อผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น นายอำเภอ กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธี ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” นายอำเภอกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น และคณะกิ่งกาชาด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น พร้อมเจ้าหน้าที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสนี้ นางผุสดี ดวงเนตร […]

1 2 3 39