1370

นอภ.แม่ออน มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้

นายอำเภอแม่ออน พร้อมทีมงาน มอบของขวัญผู้ที่อยากไร้มอบบ้านในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” ปีนี้ สร้างความดีใจผู้ได้รับมอบบ้าน เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 ส.ค. 65 ทางนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับนายแพทย์สมมิตร สิงห์ใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน หน.ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาสุขภาพให้ประชาชน และสร้างบ้านให้กับ นายอ้าย ใจมงคล อายุ 51 ปี ม.6 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน ซึ่งนายอ้ายเป็นกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน TP Map และThai QM ของอำเภอแม่ออน มีทางนายก อบต.บ้านสหกรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร ตำบลบ้านสหกรณ์ ได้ช่วยกันกันสร้างบ้านให้รายดังกล่าว ให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึงมี ทีมพัฒนาชุมชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของอำเภอแม่ออน ที่ได้มาช่วยกัน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนแม่ออน เป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง […]

(มีคลิป) พบตัวแล้วแม่เฒ่าเก็บเห็ด หลงป่าแม่ออน

พบตัวแล้วแม่เฒ่าเก็บเห็ด หลงป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่ ยังมีชีวิตอยู่ แต่สภาพอิดโรยมากนำตังส่ง รพ. จากกรณีที่ นายอำเภอปูพรหมปล่อยแถวค้นหาคนหายเข้าป่าหาเห็ด วันที่ 6 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. ที่พื้นที่ป่าไม้ ม. 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ทาง นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน ได้ทำการปล่อยแถวปูพรหมมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส.อ.แม่ออน ที่ 24 และราษฎรในพื้นที่จำนวนมาก ได้ร่วมปฎิบัติการค้นหาบุคคลหายในพื้นที่ป่าสงวน (ผืนป่าแม่ออน) ซื่อนางรัศมี วุฒิเฟย อายุ 67 ปี (คนในพื้นที่) เลขที่ 16 ม.2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน โดยได้เข้าไปหาของป่า (เก็บเห็ด) เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565 เวลา […]

เตรียมพร้อม ซ่อมแซม บูรณะ พลับพลาที่ประทับ ร.9

นายอำเภอแม่ออน ลงพื้นที่เตรียมพร้อม ซ่อมแซม บูรณะ พลับพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ให้กลับมาสมบูรณ์ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 ส.ค. ทางนายชลิต ทิพย์คำ นอภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้ที่เกี่ยวข้อง และนายก อบต.บ้านสหกรณ์ กำนัน และ ผอ.ศูนย์ประสานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จทรงงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2520 และ 22 กุมภาพันธ์ 2522 ตามนโยบายของจังเชียงใหม่ โดย นายประจญ ปรัชสกุล ผวจ.ชม. เพื่อความพร้อมเตรียม ซ่อมแซม บูรณะ ให้กลับมาสมบูรณ์ เนื่องจากบางส่วนเกิดการผุพังตามกาลเวลา

ปันสุข สร้างรอยยิ้ม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนแม่ออน

นายอำเภอแม่ออน “โครงการปันสุข สร้างรอยยิ้ม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนแม่ออน” สร้างบ้านให้ครัวเรือนยากจน ผู้มีรายได้น้อย วันที่ 30 ก.ค. 65 เวลา 11.00 น. ทาง นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าตาม “โครงการปันสุข สร้างรอยยิ้ม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนแม่ออน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านให้ครัวเรือนยากจน ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่ออน ให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวร และสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้วยการจัดหาสิ่งของสำหรับการดำรงชีพเบื้องต้นให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในรายนายอ้าย ใจมงคล อายุ 57 ปี ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน ซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส ในการนี้นายอำเภอแม่ออนได้สั่งการให้ผลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำสมาชิกอส. ร่วมกับอบต.บ้านสหกรณ์ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสหกรณ์ และประชาชนจิตอาสา ในการสร้างบ้านให้สำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวแม่กำปองแน่นทุกวัน

วันที่ 16 ก.ค. 65 ที่บ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน/ผอ.ศปถ.อ.แม่ออน ได้สั่งการให้ นายสิทธิพัฒ บุญทรง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิกอส. ร้อย.อส.อ.แม่ออน 24 พร้อมด้วย อบต.ห้วยแก้ว ตำรวจ สภ.แม่ออน ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ชรบ. อปพร. ต.ห้วยแก้ว ดำเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว”หมู่บ้านแม่กำปอง” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน โดยได้ร่วมกันบริหารจัดการจราจร จุดจอดเปลี่ยนรถขึ้นสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของหมู่บ้านแม่กำปอง โดยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวขึ้นไปเป็นจำนวนจึงทำให้เกิดการจราจรติดขัดในบริเวณที่มีจุดที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว จึงได้แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้บริการรถยนต์นำส่งบริเวณศูนย์เรียนรู้บ้านแม่กำปอง และวัดแม่กำปอง จึงทำให้การจราจรที่ติดขัดได้คลี่คลายลงเป็นไปด้วยดี ผลการปฏิบัติหน้าที่และการแก้ไขการจราจรที่ติดขัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก อ.แม่ออน

อำเภอแม่ออนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทาง นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน/ผอ.ศป.ปส.อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน นี้ ประจำปี 2565 “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพคือผู้ป่วย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ รับทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 1.การเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรัยนแม่ออนวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ 2.การอ่านสารของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผอ.ศอ.ปส.จ.ชม. และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกันของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ 3.การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU แสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและตั้งใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างอำเภอแม่ออน ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล 4.การมอบรางวัลการแข่งขันการประกวดเรียงความ คำขวัญ วาดภาพ จัดบอร์ดความรู้ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย 5.การให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติดจากวิทยากรโรงพยาบาลแม่ออน สถานีตำรวจภูธรแม่ออน 6.การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง […]

1 2