แรงงานไทใหญ่ขึ้นโรงพัก แจ้งจับนายหน้าต่อวีซ่า เชิดเงินพร้อมพาสปอร์ต

ชมรมทนายความพาแรงงานไทใหญ่ขึ้นโรงพัก แจ้งจับนายหน้าต่อวีซ่าเชิดเงินพร้อมพาสปอร์ตหนี เดือดร้อนหนักทำงานไหนก็ไม่ได้ วันที่ 14 ก.ค. 65 ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ได้มี นายกร กาญจน์กนกพร ประธานชมรมทนายความรุ่น 50 จังหวัดเชียงใหม่ พาตัวนางยวยจี้ อายุ 47 ปี แรงงานชาวเมียนมาซึ่งได้เดินทางมาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ภายหลังจากที่ถูกนายหน้ารับต่อวีซ่าโกงเงินและเชิดเอาพาสปอร์ตหนี ทำให้ไม่สามารถต่อวันทำงานในบัตรสีชมพูได้ นางยวยจี้ฯเปิดเผยว่า ตอนนั้นเป็นแรงงานชาวเมียนมา ได้เดินทางมาเป็นกรรมกรก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยถือบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยสีชมพู โดยภายในบัตรจะมีวันอนุญาตการทำงานอนุญาติให้ถึง 31 มี.ค. 65 โดยเมื่อบัตรหมดอายุตนได้ติดต่อนายหน้าคนหนึ่ง ให้ต่ออายุวันทำงานภายในบัตร โดยได้นำเอกสารพาสปอร์ตไปให้กับนายหน้าคนนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายไปจำนวนเงิน 7,500 บาท และเงินที่นายหน้ายืมไปอีก 5,000 กว่าบาท จากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อนายหน้าได้เลย จนกระทั่งถึงวันนี้ ตอนนี้เดือดร้อนมากไม่สามารถไปทำงานที่ไหนได้ ขณะที่นายกร กาญจน์กนกพร ทนายความได้เปิดเผยว่า นอกจากผู้เสียหายรายนี้แล้วยังมีผู้เสียหายอีกมากกว่า 10 ราย ที่ถูกนายหน้ารายนี้หลอกลวงในลักษณะเดียวกัน โดยจะทำทีเป็นนายหน้ารับเอาพาสปอร์ตไปต่อวีซ่าและต่ออายุการทำงาน จากนั้นก็จะเชิดเงินและพาสปอร์ตของใบงานต่างด้าวหลบหนี จนทำให้แรงงานต่างด้าวเดือดร้อนไม่สามารถทำงานได้ และไม่สามารถนำพาสปอร์ตมาต่อวีซ่าและใบอนุญาตการทำงานเองได้ จึงพาผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับนายหน้ารายนี […]

ลุงป้อม เตือนต้องใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

ลุงป้อมเตือนนายจ้างให้รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสามารถอยู่ในราอาณาจักรและทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องไม่ต้องหลบซ่อน มีสวัสดิการ สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมและได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานไม่ต่างจากคนไทย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการต่อเนื่อง และกิจการบางประเภทที่คนไทยไม่นิยมทำ โดยบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง/สถานประกอบการ ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองมาทำงานอย่างผิดกฎหมายของแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งหลังจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบนโยบายบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ให้กลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามที่มีสถานะไม่ถูกต้อง ที่ประสงค์จะทำงานและมีนายจ้าง สามารถอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 66 โดยหากประสงค์จะทำงานต่อไป สามารถอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 68 โดยต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงแรงงานได้สำรวจข้อมูลจากนายจ้างสถานประกอบการพบว่ายังมีความต้องการแรงงานประมาณไม่น้อยกว่า 120,000 คน และได้เห็นชอบให้กลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่มีสถานะถูกต้อง ที่ประสงค์จะทำงานต่อไป ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มมติครม. 29 ธ.ค. 63 มติครม. 13 ก.ค. 64 มติครม. […]