20063

เชียงใหม่ สั่งห้ามปล่อยโคมในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้มมาตรการปล่อยโคมลอย/โคมควัน ขอปฎิบัติตามประกาศจังหวัดเคร่ง หวั่นเหตุอันตราย โดยห้ามปล่อยเด็ดขาดในพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ระดับ 1 วันที่ 1 พ.ย.65 นายวิจิตต์  แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบจากการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) ในเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ว่า ขอให้ยึดปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) ซึ่งปรับปรุงใหม่เมื่อปี พ.ศ.2562 โดยในมาตรา 33 ได้เพิ่มความตามมาตรา 59/1 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชน   ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ซึ่งห้ามจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ […]

เทศบาลเมืองลำพูน จัดแข่งว่าวฮม 8 พ.ย.นี้

สุดยอดการแข่งขัน “โคมลอย” ของเทศบาลเมืองลำพูน ตื่นตาตื่นใจไปกับโคมแฟนซีขนาดใหญ่ ที่แฝงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือที่คนล้านนาโบราณเรียกว่า “ว่าวควัน” (ว่าวฮม) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ปีนี้จัดงานวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลากลางลำพูน หลังเก่า ทั้งนี้การปล่อยโคมลอยตามความเชื่อของชาวล้านนา เป็นการลอยเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเพื่อความสนุกสนาน จึงมีการอนุรักษ์และสืบสานยึดถือเป็นประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน