อนามัยย้ำ ต่ำกว่า 15 ให้ สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ผลอนามัยโพล เรื่อง “แนวโน้มพฤติกรรมการปฏิบัติตน ตามมาตรการป้องกันโรค DMH รายกลุ่มอายุ” พบว่า กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี มีพฤติกรรมการสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่างน้อยลง พร้อมย้ำพ่อแม่ ผู้ปกครองใส่ใจเด็กให้มีพฤติกรรมที่ดี ด้วยการสวมหน้ากากเมื่อร่วมกิจกรรมกับคนจำนวนมากในสถานที่ปิด หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพล ของกรมอนามัย เรื่อง “ปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันโรคโควิด -19” ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 พบว่า การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม ทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน มีแนวโน้มลดลงจากเดือนพฤษภาคม ทั้ง 3 พฤติกรรม โดยการสวมหน้ากาก จากร้อยละ 95.2 ในเดือนพฤษภาคม […]

21 ร้านยาในเชียงใหม่ เข้าร่วมเจอ แจก จบ

21 ร้านยาในเชียงใหม่ ร่วมดูแลผู้ติดเชื้อรับยาร้านยาใกล้บ้าน “เจอ แจก จบ ” ทางเลือกของผู้ป่วยอาการสีเขียว ผู้ป่วยที่มีอาการสีเขียว สามารถขอรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้แล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล มีขั้นตอนและเงื่อนไขการรับบริการดังนี้ 1. ผู้ที่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ที่มีอาการไม่รุนแรง (อาการสีเขียว) สิทธิบัตรทอง, สิทธิข้าราชการ, สิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกันตน – อายุน้อยกว่า 60 ปี – น้ำหนักไม่เกิน 90 กก. – ไม่ตั้งครรภ์ – ไม่ใช่เด็กอายุ 0-5 ปี – ไม่เป็นคนพิการ,ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง – ไม่มีโรคประจำตัวกลุ่ม 608 (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,โรคหัวใจและหลอดเลือด,ไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอ้วน,โรคมะเร็ง,เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง) – ไม่มีอาการปอดอักเสบ 2. โทรติดต่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ ร้านยาจะให้แอดไลน์ โดยไม่ต้องมาที่ร้านยา 3. ร้านยาจัดส่งยาทางไปรษณีย์ และให้คำปรึกษาฟรี มีการอัพเดตรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สแกน […]

แจงโอมิครอน BA.4 / BA.5 ยังไม่มีข้อมูลรุนแรงขึ้น

 วันนี้ (25 มิถุนายน 2565) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อความทางสื่อโซเชียลว่าเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน BA.4 และ BA.5 มีความรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลตา 5 เท่า และมีอัตราเสียชีวิตสูง ว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่มีหลักฐานและแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลต่อข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน BA.4 และ BA.5 แม้องค์การอนามัยโลกจะจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลและต้องเฝ้าระวัง (VOC lineages under monitoring :VOC-LUM) เนื่องจากความสามารถในการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้น หลบภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอว่ามีความรุนแรงมากขึ้น            สำหรับสถานการณ์ของทั้ง 2 สายพันธุ์นี้ องค์การอนามัยโลกให้ความเห็นว่าต้องเฝ้าระวัง BA.5 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากแอนติบอดีที่จะทำลายฤทธิ์ของเชื้อใช้ได้น้อย ยารักษาตอบสนองน้อยลง แต่ยังสรุปไม่ได้ว่ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่ ต้องรอข้อมูลเพิ่มเติม ขณะที่ฐานข้อมูลโลก GISAID พบ BA.5 สะสม 31,577 ตัวอย่าง ใน […]