ดับแล้ว 1 ราย !! ระวังกินหมูดิบ เสี่ยงหูดับ

วันที่ 1 ก.ค.65 โรงพยาบาลจอมทอง รายงานว่า พบผู้ป่วยด้วยโรคสเตรปโตคอคคัสซูอิส จำนวน 5 ราย ( รักษาหายแล้ว 2 ราย กำลังรักษา 2 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ไม่ควรทานอาหารดิบเช่น ลาบดิบ หลู้โดยเฉพาะการรับประทานร่วมกับสุรา หากพบเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส อาจทำให้เราเสียชีวิตได้