2884

ร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการเบิกจ่ายตรง

ร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการเบิกจ่ายตรง เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ผ่านกระเป๋าสุขภาพแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผศ.นพ. ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ คุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมในงานแถลงข่าว เปิดตัว โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ ผ่านกระเป๋าสุขภาพแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 6 โรงพยาบาลนำร่องของประเทศ ที่พร้อมให้บริการใช้สิทธิ์เบิกตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และบริการชำระค่ารักษาพยาบาล ผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งสามารถตรวจสอบและเบิกจ่ายตรงได้แบบเรียลไทม์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักปลัดกระทรวงการคลัง กทม.

เชิญชวนบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม และวันพ่อแห่งชาติ 1-9 ธันวาคม 2565 ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย บริจาคโลหิตได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.00 น. ติดต่อสอบถาม โทร 0 5393 5624 โดยผู้บริจาคโลหิตสามารถจอดรถได้ที่บริเวณข้างอาคารศรีพัฒน์ ประตูทางเข้าด้านคณะเทคนิคการแพทย์ บริจาคโลหิตรับของที่ระลึก ( จำนวนจำกัด )

ร่วมแสดงความจำนง เพื่อบริจาคอวัยวะ

แสดงความจำนง เพื่อบริจาคอวัยวะได้ที่ ขั้นตอนการบริจาคอวัยวะ สอบถามกรุณาโทร. : 089-999-6000, 091-851-3391 ที่มา : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอนเสิร์ตการกุศล “สวนดอกร้อยดวงใจ”

คอนเสิร์ตการกุศล “สวนดอกร้อยดวงใจ” เพื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับมอบเงินบริจาค คอนเสิร์ตการกุศล “สวนดอกร้อยดวงใจ” เพื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ที่ปรึกษาอธิการบดีฯ กล่าวเปิดงาน ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนอัคคีภัย

หน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์จริง โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมซ้อมแผนอัคคีภัยดังนี้ งานพัสดุและยานพาหนะ, หน่วยรักษาความปลอดภัย, หน่วยไฟฟ้า, งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ, สำนักงานหน่วยบริการหอผู้ป่วย, สำนักงานบริการกลางโรงพยาบาล, หน่วยตัดเย็บและซ่อมผ้า, หมวดไอน้ำ งานซ่อมบำรุง และหอพักพยาบาล 9 โดยได้รับการประเมิน พร้อมเสนอแนะ จาก คณะกรรมการความปลอดภัย, ฝ่ายการพยาบาล , หน่วยรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ , หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง และ ศูนย์บริหารจัดการ ระบบสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ หน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณฯ สังกัดฝ่ายการพยาบาล

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2565 โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มช., คุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ อดีตหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิต โดยมี คุณวีระชาติ ชูฤทธิ์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯ ประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัด และ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯ ในฐานะตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวขอบคุณ พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลฯ ร่วมในพิธี สำหรับปีนี้มีบุคลากรสังกัดฝ่ายการพยาบาล ที่เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุงานทั้งสิ้น 66 ท่าน โดยการจัดแสดงมุทิตาจิตและระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศตนและเสียสละต่อคณะแพทยศาสตร์ มช. มาโดยตลอด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ […]

เชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อ รถเข็นฉีดยา

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อ รถเข็นฉีดยาและทำหัตถการ คันละ 25,000 บาท เพื่อสนับสนุนบริการของโรงพยาบาล ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์รถเข็นฉีดยาและทำหัตถการคันละ 25,000 บาท คุณสมบัติ โครงสร้างตู้ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดีพ่นเคลือบสีไม่ข้ึนสนิม น้ำหนักเบา ด้านบนครอบด้วยวัสดุ ABS มี TOP บนตู้ทำด้วยแผ่นสแตนเลสเป็นที่วางอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีขอบสแตนเลสกั้น 3 ด้าน เพื่อป้องกันอุปกรณ์ตกหล่น มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชักอลูมิเนียมพ่นเคลือบสี โดยสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน มีชั้นวางอุปกรณ์ด้านล่าง ปิดทับด้วยแผ่นสแตนเลส โดยมีขอบสแตนเลสกั้น 3 ด้าน เพื่อป้องกันอุปกรณ์ตกหล่น ล้อขนาด 10 เซนติเมตร มีจำนวน 4 ล้อ เข็นเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวก โดยมีระบบล็อคล้อทีละล้อ จำนวน 4 ล้อ ด้านข้างตู้มีตะกร้าใส่อุปกรณ์, ถังขยะ จำนวน 2 ใบ อีกด้านของตู้มีถาดรองเขียนสามารถเลื่อนสไลด์เก็บได้ ผลิตภัณฑ์ UQ ประเทศไทย บริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก […]

รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ รพ.สวนดอก

รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก กองทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ผศ.นพ. สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท จากกลุ่มพลังบุญสร้างสรรค์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก กองทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ จากการทอดผ้าป่าเนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล แก่พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดกอประจำโฮง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ วัดกอประจำโฮง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

รพ.สวนดอก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายราชสดุดี

งานธนาคารเลือด รพ. มหาราชนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี ทนพ. บรรพต แสงคำนาง หัวหน้าหน่วยจัดหาและตรวจความปลอดภัยของโลหิตงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี คุณประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ คุณเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคุณศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน คุณสุภาพ  บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำนักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรผู้สนใจ รวมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 120 คน ได้โลหิตทั้งสิ้น 33,750 ซีซี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 […]

1 2