698

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรนักเรียน

รร.ยุพราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับประเทศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรม “ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ แห่งชาติ ครั้งที่ 18” วันที่ 25-28 พ.ย.65 จัดโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด ได้แก่ นายมินฮาร์ท ปาณะลักษณ์ นายเธียรวิชญ์ กระดี่ และ น.ส.วริศรา วารี

การแข่งขันตอบคำถาม สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

การแข่งขันตอบคำถาม สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 วันที่ 3 ธันวาคม 2565เวลา 09.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานในระดับประเทศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย มีความภูมิใจ ที่ได้สนองพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เยาวชนเกิดความตื่นตัว ในอันที่จะส่งเสริมการอ่านหนังสือในระดับเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดี จึงได้จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ซึ่งดำเนินการภายใต้การดูแลโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ในครั้งนี้เป็นการจัดแข่งขัน ครั้งที่ 26 ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันใน 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาครอง และ […]

ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมการอ่าน

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมการอ่านและการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 ธ.ค. 2565 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาสหมิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

อบรมนักเรียน “การใช้รถใช้ถนนและทางเท้าอย่างปลอดภัย”

“การใช้รถใช้ถนนและทางเท้าอย่างปลอดภัย” ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมนักเรียน ในหัวข้อ “การใช้รถใช้ถนนและทางเท้าอย่างปลอดภัย” ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีนายนิกร ทวีเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับมูลนิธิป้องอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) ในชื่อโครงการ “Bridgestone Global Road Safety Project ปีที่ 2 (2565 – 2566)” และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้รถใช้ถนน และทางเท้าอย่างปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน และชุมชน

พิธีทำบุญอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนแก้ว

วันที่ 13 กันยายน 2565 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้งานพิพิธภัณฑ์เรือนแก้ว จัดพิธีทำบุญสืบชะตาพิพิธภัณฑ์เรือนแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงสืบต่อไป

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลฯ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวกัญชพร ปัญญาเหล็ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นักเรียนผู้ทำความดีมีจิตอาสาช่วยเข็นรถให้กับผู้พิการข้ามถนน และพร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนทุนละ 5,000.- ให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ(รอบแรก) ได้ไปต่อในรอบที่สอง ได้แก่ 1.นายอัครวินท์ วีระ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ 2.นายสรวิชญ์ อุทิศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 3.นายเกรียงศักดิ์ สุใจ สาขาวิชาเคมี

1 2