1616

นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา โรงเรียนสันกำแพง

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 การนิเทศ กำกับติดตามการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายวรทัศน์ บุญโคตร กรรมการ ก.ต.ป.น. เป็นประธานการนิเทศ ฯ พร้อมด้วย นายสุพล ประสานศรี ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ , นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , น.ส.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, น.ส.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา โรงเรียนสันกำแพง โดยประเด็นการนิเทศ เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาภายใต้นโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ประเด็นที่ 1 พระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติประเด็นที่ 2 ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรมประเด็นที่ 3 การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยประเด็นที่ 4 Active learningประเด็นที่ […]

ยุพราชวิทยาลัยติด 1 ในนวัตกรรมเหรียญทองระดับชาติ

ยุพราชวิทยาลัย 1 ใน 6 นวัตกรรมเหรียญทองระดับชาติ เยาวชนนักประดิษฐ์วัตกรรมกรรมสู่ธุรกิจ วันที่ 22 มกราคม 2566 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเหรียญทอง ร่วมกับผลงานโรงเรียนต่างๆอีก 5 ทีม โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ได้จัดการแข่งขันและประกาศผลการคัดเลือกโครงงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ GPSC Young Social Innovator 2022 ซีซั่น 5 ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่าที่เข้ารอบ 30 ผลงานสุดท้าย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมจากการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นจนนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวไปสู่เวทีในระดับสากล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย […]

ติวเข้ม! ป้องกันความเสี่ยงในสถานศึกษาฯ

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ทักษะในการหลบหนี การหลบซ่อน และการต่อสู้ เมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงขึ้น และสามารถดูแลเด็กให้ปลอดภัย พร้อมช่วยเหลือเด็กอย่างเหมาะสมและทันท่วงที ส่งเสริมความปลอดภัยด้านร่างกายให้เด็ก ลดการเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจต่อไปในอนาคต โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนพุทธิโศภน “จัดงานตรุษจีน”

เมื่อ​วันที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนพุทธิโศภน เชียงใหม่ จัดงานตรุษจีน มีนายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิด มีการแสดงพิธีเปิด ชุดการแสดงสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย – จีน (กังฟูธง+รำไทย+รำพัดจีน) มีการแสดงของนักเรียน และการนำเสนอประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมวันตรุษจีน การแสดงเต้นประกอบเพลงจีน การประกวดการแต่งกายชุดตี๋หมวย และการพูดกลอนจีน โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมงาน ณ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนเทพนารี จัดกิจกรรมวันตรุษจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพรร เมื่อวันที่20 มกราคม 2566 นายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพนารี นำผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน เพื่อเฉลิมฉลองสวัสดีปีใหม่ร่วมกับเพื่อนพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นวันแห่งความสุข ตามความเชื่อที่ว่าการกินอิ่มจะมีกินมีใช้ตลอดปี การแต่งกายด้วยเสื้อใหม่สีสดใสจะมีสิ่งใหม่ที่ดีๆเข้ามาตลอดปี อวยพรให้พรต่อกันจะมีโชคดีทั้งปี เนื่องในวันแห่งสิริมงคลวันตรุษจีน โรงเรียนเทพนารีจึงจัดกิจกรรมการแต่งกายด้วยเสื้อสีสดใสตามเทศกาลตรุษจีน ท่านผู้รับใบอนุญาตให้พรและมอบของที่เป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน เนื่องในโอกาสอันเป็นสิริมงคลวันตรุษจีน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยอวยพรให้ทุกท่าน จงมีครอบครัวที่อบอุ่น มั่นคง ยั่งยืน มีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ธุรกิจเฟื่องฟู มีความปลอดภัยในทุกสถานด้วยเทอญ

ร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

งานแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70วันที่ 20 มกราคม 2566 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมแถลงข่าวและประชุมชี้แจง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565 โดย ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการ สพม.เชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการฯ และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของ สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

นิเทศการศึกษา โรงเรียนแม่หอพระ

นิเทศติดตามการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่หอพระเมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ คณะ กรรมการ ก.ต.ป.น. นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผอ.โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยม่อนแจ่ม พร้อมด้วย น.ส.สิริลักษณ์ วงศ์เพชร และนายปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่หอพระ ตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของ สพฐ. การนิเทศระดับชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ มีการสรุปและสะท้อนผลการนิเทศกับผู้รับการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป .ภาพ/ข่าว:ศน.สิริลักษณ์ วงศ์เพชร

ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม รับการตรวจสอบสถานศึกษา

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม รับการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการ สมจิต ตาคำแสง รองผู้อำนวยการ สายพิณ สวนใจ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ เข้ารับการตรวจสอบ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการตรวจสอบหลักฐานการจ่าย โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.เพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.เชียงใหม่ ในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ทม.แพร่ เปิดการอบรมยุวทูตรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองแพร่ เปิดการอบรมยุวทูตรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม : Junior Green Ambassador “ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ก้าวสู่โรงเรียนคาร์บอนต่ำ” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมยุวทูตรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม: Junior Green Ambassador“ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ก้าวสู่โรงเรียนคาร์บอนต่ำ”โดยมีรองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสัดเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมพิธีเปิดและพบปะให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรคุณนฤปชา เมืองอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมูลนิธิ YMCA เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และทีมงาน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่สมฤทธิ์/ แพรร

นิเทศ กำกับติดตาม การจัดการศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 การนิเทศ กำกับติดตามการจัดการศึกษา จาก สพม.เชียงใหม่ โดยมี นายวรทัศน์ บุญโคตร กรรมการ ก.ต.ป.น. เป็นประธานการนิเทศ ฯ พร้อมด้วย นายสุพล ประสานศรี ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ , นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ , น.ส.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จาก สพม.เชียงใหม่ นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยประเด็นการนิเทศ เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาภายใต้นโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ประเด็นที่ 1 พระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติประเด็นที่ 2 ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรมประเด็นที่ 3 การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยประเด็นที่ 4 Active learningประเด็นที่ 5 […]

นิเทศติดตามการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพร้าววิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการ สพม.เชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ คณะ กรรมการ ก.ต.ป.น. นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยม่อนแจ่ม พร้อมด้วย น.ส.สิริลักษณ์ วงศ์เพชร และนายปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพร้าววิทยาคม ตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของ สพฐ. การนิเทศระดับชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ มีการสรุปและสะท้อนผลการนิเทศกับผู้รับการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป ภาพ/ข่าว:ศน.สิริลักษณ์ วงศ์เพชร

ขอเชิญร่วมงาน “ใต้ร่มจามจุรี 109 ปี สารภีชนานุกูล” ร.ร.วัดเวฬุวัน

โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมงาน “ใต้ร่มจามจุรี 109 ปี สารภีชนานุกูล” วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ณ สนามโรงเรียนวัดเวฬุวัน ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการแสดง แสงสีเสียง เล่าขานตำนานประวัติศาสตร์ “ใต้ร่มจามจุรี 109 ปี สารภีชนานุกูล” ตั้งแต่สมัยพญามังราย จวบจนถึงการก่อตั้งโรงเรียนวัดเวฬุวันในปัจจุบัน การแสดงมินิคอนเสิร์ต วงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ซึ่งจะไปทำการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดน่าน และกิจกรรมมัจฉากาชาด โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เข้าสู่การแข่งขันรายการต่างๆ ในระดับชาติ และเพื่อหารายได้สนับสนุนให้กับนักเรียน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน โทร 053-321521

1 2 3