ประชาวิจารณ์ ค้านโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือ ของตำบลหนองหนาม 5 หมู่บ้าน

ประชาวิจารณ์ ค้านโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือ ของตำบลหนองหนาม 5 หมู่บ้าน ลงความเห็น 2 หมู่บ้านไม่เห็นด้วย 3 หมู่บ้านเห็นด้วย ที่ไม่เห็นด้วยได้รับผลกระทบเต็มๆ ส่วนเห็นด้วยได้รับผลกระทบน้อย

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 64 ที่ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้มีการทำประชาวิจารณ์ กรณีภาคเหนือ จะมาสร้างโรงงานในพื้นที่เกือบ 100 ไร่ ในตำบลหนองหนาม ม.4 บ้านต้นปัน ม.6 บ้านกอข่อย ม.3 บ้านกอลุง ม.5 บ้านหนองเหียง ม.7 บ้านหนองเรือ เพื่อสร้างเป็นโรงฆ่าไก่ โรงฆ่าหมู โรงอาหารแปรรูป และโรงคัดไข่

โดยมีผู้แทนจากโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือ เจ้าหน้าที่จากอำเภอเมืองลำพูน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ร่วมประชาวิจารณ์พร้อมกันทั้ง 5 หมู่บ้าน


โดยผลการประชาวิจารณ์ มี ม.4 บ้านต้นปัน ม.6 บ้านกอข่อย ไม่เห็นด้วยไม่ให้สร้างโรงฆ่าสัตว์ เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรง และเต็มๆ เพราะ 2 หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่จะต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ อีกทั้งชาวบ้านให้เหตุผลว่า โรงฆ่าสัตว์ใกล้กับวัด ใกล้ชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อม เรื่องกลิ่นน้ำเสีย เสียง จะตามมาอย่างแน่นอน ต่อไปในอนาคต จะเป็นปัญหาให้กับหมู่บ้านและชุมชน ส่วน ม.3 บ้านกอลุง ม.5 บ้านหนองเหียง และ ม.7 บ้านหนองเรือ เป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จึงได้รับผลส่วนใหญ่จึงเห็นด้วย

ด้านนางลำดวน อายุ 68 ปี ชาวบ้าน ม.6 บ้านกอข่อย เป็นแกนนำชาวบ้านคัดค้าน กล่าวว่าเมื่อ 10 กว่าปี เคยมีการประชาวิจารณ์มาแล้วครั้งหนึ่ง ตนเองคัดค้านมาตลอด ไม่เห็นด้วย ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องตามมาอย่างแน่นอน ทางบริษัทฯ คงคิดว่าตอนเองตายไปแล้ว เลยมาทำประชาวิจารณ์อีก ครั้งนี้ ก็จะคัดค้านอีก และจะคัดค้านตลอดไป

ด้านนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน กล่าวว่า การทำประชาวิจารณ์ครั้งนี้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชาวิจารณ์เอง เพื่อเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานต่อไป ของบริษัทฯ เท่านั้นทางอำเภอได้ส่งปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่เข้าไปสังเกตุการณ์ และดูแลความสงบ เท่านั้น

ทางด้านผู้แทนโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือ หลังจากทราบผลประชาวิจารณ์แล้วจะได้นำข้อมูลแจ้งไปยังผู้บริหาร บริษัทฯ ทราบต่อไป

อนึ่ง ทางโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือได้มาซื้อที่ดินในตำบลหนองหนามทิ้งไว้ เมื่อหลายปีที่ผ่านมา และได้เคยทำประชาวิจารณ์มาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อปี 51 แต่ไม่ผ่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น