ลำพูน พบติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 15 ราย ในจังหวัด 14 ราย ต่างจังหวัด 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย

วันนี้ (7 ธันวาคม 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลำพูนร่วมแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 14 ราย ต่างจังหวัดอีก 1 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 4,189 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 23 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 597 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 78 ราย รพ.สนามเวียงยอง 103 ราย รพ.สนามป่าซาง 43 ราย รพ.อื่นๆ 373 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสมทั้งหมด 3,578 ราย

ในส่วนของสถิติการครองเตียงของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดลำพูนมีทั้งหมด 584 เตียง ใช้ไป 360 เตียงหรือคิดเป็น 61.64% จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วย 226 เตียงคิดเป็น 38.36% นอกจากนี้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนมีรองรับทั้งสิ้น 361 เตียง ใช้ไป 250 เตียง คิดเป็น 69.25% จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 111 เตียง คิดเป็น 30.75%


สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 288,792 ราย คิดเป็น 178.40% จากผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,875 คน จากประชากรทั้งหมด 401,408 คนคิดเป็น 71.94% ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 288,792 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 249,222 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 8,542 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น