ไร้คู่แข่งชิงนั่งบอร์ด กกท. ตัวแทนสมาคมกีฬา

เสี่ยกู้ นายก ส. กีฬาน่าน ไร้คู่แข่งชิงนั่งบอร์ด กกท. ในฐานะตัวแทนสมาคมกีฬา

สาธิตได้รับเลือกตั้งเข้าบอร์ด กกท.ในฐานะผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานการเลือกตั้งกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยมี พล.อ.สมควร ทองนาค ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และ ดร.อาณัติ วัชรางกุล ณ เชียงใหม่ ผู้แทนคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมสังเกตการณ์ ที่ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 2 เมษายน

รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า ตามที่ กกท. ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. โดยมีผู้สมัคร จำนวนทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายวิเชียร จันทรโณทัย นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา และ หมายเลข 2 นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ในการนี้ ผู้สมัครหมายเลข 1 นายวิเชียร จันทรโณทัย นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือขอถอนตัวจากการสมัครในตำแหน่งดังกล่าว นั้น

“การเลือกกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ในวันนี้ ผลการเลือกตั้งฯ ปรากฎว่า นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ได้ 31 คะแนนโดยมีผู้ที่มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 74 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 32 คน (เป็นบัตรดี 31 คะแนน บัตรเสีย 1 คะแนน) ทั้งนี้ คณะกรรมการเลือกตั้ง จะนำเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือก ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประกาศรายชื่อ ต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น