เหรียญทองที่ 2 ของนักกีฬาเรือพาย ม.เชียงใหม่

เหรียญทองที่ 2 ของนักกีฬาเรือพาย ม.เชียงใหม่ ใน “ฮานอยเกมส์”

นางสาวกานต์ธิดา หนูรุ่น
รหัสประจำตัว 631910003 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถคว้าเหรียญทองที่ 2 ให้กับตัวเองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 จากเรือพาย ประเภทเรือคยัค 2 (K2) คนหญิง ระยะ 1000 เมตร ด้วยสถิติ 04.13.241 นาที โดยยังคงเหลือการแข่งขันอีก 2 ประเภท K4 และ K2 ในระยะ 500 เมตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น