ศาลล้มละลายกลาง สั่ง IFEC เจ้าของเดิม “โรงแรมดาราเทวี” ฟื้นฟูกิจการ

29 มกราคม 2567  นายทวิช เตชะนาวากุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ซึ่ง IFEC เป็นบริษัทแม่ของ บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำ กัด ซึ่งเดิมเป็นเจ้าของกิจการ โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ มีหนังสือถึง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน

ตามที่ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ.7/2566 ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และฉบับแก้ไข และศาลล้มละลายกลางกำหนดนัดฟังคำสั่งในวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

บริษัทใคร่ขอเรียนว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของ IFEC และแต่งตั้ง IFEC เป็นผู้ทำแผน ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และฉบับแก้ไข เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ. 2/2567

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ แพลนเนอร์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำแผนในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งบริษัท ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ

โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อนำเสนอให้กับเจ้าหนี้โดยเร็วที่สุดต่อไป และบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าใดๆ ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

อนึ่ง บรรดาเจ้าหนี้ของบริษัท สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามกฎหมาย ต่อกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น