รมว.ทส.เรียกถกด่วน 9 จังหวัดเหนือ กำชับรับมือหมอกควันไฟป่ายกสุดท้าย

S__2809940

ทึ่ 8 เม.ย.59 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ จ.ตาก และหน่วยงานระดับกรมจากส่วนกลางร่วมประชุม

S__2809941

ทั้งนี้ได้มีการเน้นย้ำเรื่องงบประมาณรัฐบาลจะสนับสนุนลงไปยังพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัดโดยตรงเท่านั้น สำหรับหน่วยงานต่างๆ ระดับกรมให้ใช้งบประจำสำหรับการดำเนินการ พร้อมจี้ให้ ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง 9 จังหวัด ให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับสื่อมวลชนในพื้นที่ ชี้หากสื่อมวลชนไม่เข้าใจประชาชนย่อมไม่เข้าใจการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ การชี้แจงต้องชัดเจนหาไม่ในระดับปฏิบัติจะเกิดความท้อแท้ทั้งที่ทำงานอย่างหนัก ยืนยันประเด็นการเผาเพื่อเอางบประมาณไม่มีเด็ดขาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น