ส่งมอบหน้าที่ตำแหน่ง นายทหารศูนย์ปิโตเลียม

dsc07367

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการ ลำดับที่ 75 พล.ต.พิสิทธิ์ สิงหราไชย ผอ.ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นรองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาห กรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และลำดับที่ 96 พ.อ.กานต์ กลัมพสุต เป็น ผอ.ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

dsc07380

 

ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือฯได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และตำแหน่งทางการทหารในวันนี้ โดยได้จัดที่หน้ากองบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือฯ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยทั้งสองท่านได้ทำการกราบบูชาพระพุทธรูป และนมัสการเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก และเจ้าพ่อพญาคำวัง ที่ทางประชาชชนและทหารในพื้นที่ให้ความเคารพ และได้ทำการเช็นต์ลงนามรับส่งมอบหน้าที่ตำแหน่ง จากนั้นได้ให้โอวาทและกระทำพิธีส่งมอบหน้าที่ต่อหน้าข้าราชการและนายทหาร ที่หน้ากองบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ ฯ

dsc07371 dsc07377

ร่วมแสดงความคิดเห็น