ลำพูน สนธิกำลังดูแลความสงบ ป้องกันเหตุร้าย

s__1564724

วันที่ 14 ต.ค. 2559 ระหว่างเวลา 19.00 น. – 23.30 น. ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน สั่งการให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมชุดที่ 1 ร่วมสนธิกำลังฝ่ายปกครอง อ.เมืองลำพูน (ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อพปร. และสมาชิก อส.) เจ้าหน้าที่ทหารจาก บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ลพ. เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองลำพูน และ สภ.นิคมอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 100 นาย ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และลาดตระเวน เพื่อตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการก่ออเหตุความวุ่นวายจากผู้ไม่หวังดี ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2508/2559 ลงวันที่ 14 ต.ค. 59 เรื่อง จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

s__1564726

 

จุดที่ 1 ตรวจตราบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดลำพูน ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัย , จุดที่ 2 ตรวจตราบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี พบว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งมาถวายโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชา ไม่พบสิ่งผิดปกติ , จุดที่ 3 ตรวจตราบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชร วรมหาวิหาร พบว่ามีประชาชนมาร่วมทำบุญและถวายโคมไฟเป็นพุทธบูชา จำนวนมาก และบางส่วนก็มาเที่ยวชมและเลือกซื้อของซึ่งจัดเป็นถนนคนเดินทุกวันศุกร์ , จุดที่ 4 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน่วยบริการประชาชน ต.เหมืองง่า ทำการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ ไม่พบบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแต่อย่างใด , จุดที่ 5 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณศูนย์ปฏิบัติการจราจร สภ.นิคมอุตสาหกรรม) ทำการตรวจบุคคลและยานพาหนะ ไม่พบบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแต่อย่างใด , จุดที่ 6 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน่วยบริการประชาชน ต.อุโมงค์ ไม่พบบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแต่อย่างใด , จุดที่ 7 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน่วยบริการประชาชน ต.ริมปิง ไม่พบบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแต่อย่างใด และจุดที่ 8 จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ลาดตระเวน ตรวจตราสถานบริการ/สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ได้หยุดกิจการ ตามที่ทางจังหวัดและอำเภอขอความร่วมมือ และลาดตระเวนตามจุดเสี่ยง/จุดล่อแหลม ในพื้นที่ ต.ในเมือง , ต.เหมืองง่า ,ต.บ้านกลาง,ต.มะเขือแจ้,ต.อุโมงค์,ต.หนองช้างคืน,ต.ประตูป่า และต.ริมปิง ผลการตรวจ ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด

s__1564722

ทั้งนี้ ในพื้นที่ทุกอำเภอ ได้มีการออกตรวจตรา ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามจุดสำคัญในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังเหตุจากผู้ไม่หวังดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น