งัดคำสั่ง คสช. รับปีใหม่ คุมเข้ม 7 วัน ผุดด่านชุมชนรับมือ มุ่งลดสถิติอุบัติเหตุ

งัดมาตรการตามคำสั่ง คสช.46/2558 รับมือเทศกาลปีใหม่ 2560 ขับขี่รถหากทำผิดกฎหมาย ยึดรถไว้โรงพัก 7 วัน กรม ปภ.สั่งการแล้ว 7 วันอันตรายช่วงคุมเข้ม 29 ธ.ค.59 ถึง 4 ม.ค.60 กำหนดสโลแกนสุดหรู “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เชียงใหม่กำหนดเป้าแค่ให้สถิติลดลงกว่าปีใหม่ 2559 เผยยอดตายปีที่ผ่านมา 7 ราย เตรียมผุดด่านชุมชนกว่า 1,200 จุด รับมือตั้งแต่ในเขตหมู่บ้าน พร้อมจุดตรวจบูรณการอีก 57 จุดทั่วเชียงใหม่

วันที่ 20 ธ.ค.59 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ แถลงถึงแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.เชียงใหม่ หรือ คปถ.จ.เชียงใหม่ ว่า เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนปีใหม่ในปีที่ผ่านมา จ.เชียงใหม่ครองแชมป์ทั้งจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ และ ผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยเกิดอุบัติเหตุในช่วงเฝ้าระวังทั้งสิ้น 139 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 37 ราย ส่วนกรณีเสียชีวิตมาทั้งสิ้น 7 ราย กรณีการเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้น

“จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทำให้ยอดผู้เสียชีวิตลดลงกว่าปีที่ผ่านๆ มา ความรุนแรงของอุบัติเหตุลดน้อยลงด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจมีผลมาจากมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด มีการตั้งด่านเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด่านชุมชน หรือจุดตรวจบูรณาการจุดบริการต่างๆ สำหรับด่านชุมชนในปีที่ผ่านมามีการตั้งด่านชุมชนราว 1,222 ด่านชุมชน จุดตรวจจุดบูรณาการ 57 จุด ทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุลดได้มากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา” หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปภ.เชียงใหม่ กล่าว

นายธนา นวลปลอด กล่าวอีกว่า มาตรการในการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนปีใหม่ที่จะถึงนี้ มาตรการที่ได้ผลเร็วที่สุดคือ มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายทั้งโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ขนส่ง จากสถิติต่างๆ ที่รวบรวมไว้พบว่า ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ ทั้งมีสาเหตุมาจากเมาสุรา และการขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้การบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่ง คสช.ที่ 46/2558 ยังจะนำมาใช้บังคับเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

สำหรับคำสั่ง คสช.ที่ 46/2558 นี้ เป็นคำสั่งในเรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ โดยระบุว่า บุคคลที่กระทำการดังต่อไปนี้ (1) รวมกลุ่มหรือมั่วสุมหรือจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในทางอันเป็นความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก หรือ (2) ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร หรือรถบรรทุกตั้งแต่หกล้อขึ้นไป โดยประมาทหรือโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นเหตุให้มีบุคคลบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก เจ้าพนักงานตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว มีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) ยึดใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน (2) นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการกระทำดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราวไม่น้อยกว่า 7 วัน เท่าที่จำเป็นต่อการป้องกันหรือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ (3) จับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้เพื่ออบรมความประพฤติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน โดยจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้ต้องหามิได้ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการควบคุมตัวตามระบุไว้แล้ว หากมีเหตุอันจะต้องดำเนินคดีต่อบุคคลที่ถูกควบคุมตัวดังกล่าวในฐานะเป็นผู้ต้องหา ให้ส่งตัวบุคคลนั้นให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดำเนินการต่อไป

ส่วนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว โดยระบุแนวทางการดำเนินการว่า เทศกาลปีใหม่ 2560 ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยแบ่งช่วงเวลาการดำเนินงานเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกเป็นช่วงการณรงค์และสร้างเสริมวินัย ระหว่างวันที่ 15-25 ธ.ค.59 ช่วงที่ 2 เป็นช่วงควบคุมเข้มข้น หรือช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.59 ถึงวันที่ 4 ม.ค.60 โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 และให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต ลดลงเหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น