น่าตกใจ!!! สพส. ระบุปีนี้แนวโน้มลักลอบปลูก “ฝิ่น” เพิ่มขึ้น

 

สพส. ระบุปีนี้มีแนวโน้มการลักลอบปลูกเพิ่มขึ้น ภายหลังการสำรวจฝิ่น 5 จังหวัดภาคเหนือพบการปลูกกว่า 2,000 แปลง รวม 1,600 ไร่

นางทิพากร ทัศนภักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยว่า สถานการณ์การปลูกฝิ่นในปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการสำรวจ ปี 2559 – 2560 โดยสถาบันฯได้ทำการสำรวจพื้นที่ปลูกฝิ่นครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพทั้งหมด จากการสังเกตพบพื้นที่ปลูกฝานที่เริ่มงอก และอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตใกล้จะออกดอก ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันพบว่า การปลูกฝิ่นในปีนี้มีการปลูกล่าช้า ส่วนหนึ่งเพราะสภาพอากาศที่แปรปรวน มีฝนตกบางช่วง รวมทั้งยังมีการเปิดพื้นที่ปลูกฝิ่นเพิ่มมากขึ้นในบางพื้นที่ โดยผลการสำรวจในช่วงเดือนกันยายน – มกราคม 2560 พบการปลูกฝิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จ.ตาก จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงราย และ จ.กำแพงเพชร ทั้งหมด จำนวน 1,955 แปลง รวม 1,599.60 ไร่ โดยในจำนวนนี้ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,356 แปลง 1,034.80 ไร่ จังหวัดตาก จำนวน 514 แปลง 476.34 ไร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 52 แปลง 39.12 ไร่ ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พบจำนวน 20 แปลง 39.63 ไร่ จังหวัดเชียงราย พบจำนวน 13 แปลง 9.71 ไร่
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. กล่าวต่อว่า จากการสำรวจพื้นที่ปลูกฝิ่นทางอากาศ ในพื้นที่ศักยภาพการปลูกฝิ่นครอบคลุมพื้นที่ ท่าสองยาง – ปิตุคี ,ห้วยน้ำเย็น – ทุ่งต้นงิ้ว , แม่กลองใหญ่ – อุ้มเปี่ยม ในพื้นที่ อ.อมก็อย จ.เชียงใหม่ และ อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด อ.พบพระ อ.อุ้มผาง จ.ตาก รวมถึง อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร พบพื้นที่เตรียมปลูกฝิ่นประมาณ 300 แปลง ขณะนี้ สพส.ได้เร่งนำข้อมูลไปตรวจสอบ วิเคราะห์ประมวลผล ส่งเป้าให้หน่วยตัดทำลายต่อไป

ด้าน พ.อ.นภัค สุวรรณคีรี ฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ พร้อมคณะเดินทางเข้าพบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่ บ.นาเลาใหม่ อ.เชียงดาว เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ และขอความร่วมมือราษฎรลดละเลิกการปลูกฝิ่น พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร จากการพบปะพูดคุยครั้งนี้ทราบว่าราษฎรบ้านนาเสาใหม่ส่วนใหญ่เริ่มประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ส่วนบ้านฟ้าสวยยังคงประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวนแบบดั่งเดิม ซึ่งทั้งสองหมู่บ้านมีพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นลดลงจากปีที่ผ่านมา รวมถึงราษฎรมีความเข้าใจ และรับปากจะให้ความร่วมมือกับทางการต่อไป

ขณะที่ พ.อ.ภาส วงศ์สารภี ผบ.ฉก.ทพ.๓๖ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สภ.อ.แม่ตื่นและ สภ.อ.อมก๋อย หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชม.๒๒ เดินทางเข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ ชป.ตัดทำลายไร่ฝิ่นของหน่วยฯ และร่วมกันตัดทำลายไร่ฝิ่น จำนวน ๓ แปลง เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเห็นพิษภัยของฝิ่นและห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวและนมกล่องให้กับราษฎรและเด็กนักเรียนในพื้นที่ท่าสองยาง – ปิตุคี อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น