แม่ทัพ3 ฮึ่มใส่คนเผาป่า โทษหนักหวังลดหมอกควัน

ติดตามสถานการณ์…………พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ กองกำลังผาเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมติดตามสถานการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยนายกรัฐมนตรีสั่งกำชับมาให้ดูแลในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือเป็นพิเศษ พร้อมขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนอย่าจุดไฟเผาป่า และหากประชาชนพบเห็น สามารถแจ้งไปยังตำรวจหรือฝ่ายปกครองในท้องถิ่น และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 ก.พ.60 ที่กองกำลังผาเมือง อ.เมืองเชียงใหม่ พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานสถานการณ์และรับฟังนโยบายในการรับมือ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นลดลง เนื่องจากปัญหาวิกฤติไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การคมนาคม สภาวะเศรษฐกิจ และสังคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือที่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ ให้ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ ปี 2545 เป็นต้นมา และจากคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 71/2559 ทำให้เกิดกลไกในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันทุกปี สำหรับในฤดูแล้งปีนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-ปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาความรุนแรงของจำนวนค่าความร้อนบนพื้นผิวโลก และมลพิษทางอากาศหรือค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานน้อยกว่าปี 2559 โดยในปีที่แล้วมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานจำนวน 10 วัน ใน 8 จังหวัด สำหรับปีนี้ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน จำนวน 3 วัน ในจังหวัดตากเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีมาตรการรองรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทางกองทัพภาคที่ 3 ในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค

โดยช่วงแรกจะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหา รวมถึงให้ความร่วมมือป้องกันตั้งแต่ก่อนถึงฤดูแล้ง โดยมอบหมายให้กองทัพน้อยที่ 3 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค (ส่วนหน้า) เพื่อควบคุมอำนวยการชุดปฏิบัติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนช่วงถัดไปที่จะเกิดไฟป่าและหมอกควันเยอะที่สุด ได้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ พร้อมที่จะเข้าไปดับไฟป่าและหมอกควันที่จะเกิดขึ้น ซึ่งได้เตรียมชุดปฏิบัติการดับไฟ จำนวน 100 ชุด ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และพร้อมที่จะเข้าไปปฏิบัติการเมื่อเกิดปัญหา

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่จังหวัดทั้ง 9 จังหวัด ได้ประกาศช่วงเวลาห้ามเผาขึ้น หากมีการลักลอบจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ประกาศห้ามเผา จำเป็นต้องใช้มาตรการที่ทางกฎหมายบังคับไม่ให้เผาป่าที่อาจจะก่อปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งจะต้องถูกจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมาย ดังนั้นจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสายตำรวจ ฝ่ายปกครองได้เข้มงวดและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนอย่าได้จุดไฟเผาป่า ซึ่งถือว่าเป็นผู้กระทำผิดต่อกฎหมาย และหากประชาชนพบเห็นผู้ใดจุดไฟเผาป่าก็สามารถแจ้งไปยังตำรวจหรือฝ่ายปกครองในท้องถิ่นได้ทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น