คุณภาพพอใช้ น้ำคูเมืองชม. เล่นสงกรานต์ได้

คุณภาพพอใช้………..สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตรวจคุณภาพน้ำคูเมืองเชียงใหม่ ทุกจุดยืนยันสามารถใช้เล่นสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่สะอาดพอถึงขั้นดื่มกินได้ ตามข่าว

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 โพสต์เฟซบุ๊คเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำ 10 จุดรอบคูเมืองเชียงใหม่ช่วงก่อนวันสงกรานต์ พบคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม โดยเฉพาะจุดหน้า รพ.เชียงใหม่ราม และคอมซิตี้ พร้อมย้ำเตือนประชาชนเสี่ยงอันตรายเชื้อโรค หากเล่นสาดน้ำต้องระวังไม่ให้โดนตา หรือเข้าสู่ร่างกาย ขณะที่ล่าสุดทางเทศบาลนครเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่ลุยตรวจอีกครั้ง พร้อมยืนยันน้ำคูเมืองสามารถใช้เล่นสาดกันได้แน่นอน แต่ไม่แนะนำให้ดื่มกิน ส่วนผลการตรวจวัดที่แจ้งก่อนหน้านั้นเป็นผลมาจากช่วงระหว่างการผันน้ำ

จากการที่ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้ดำเนินการลงตรวจคุณภาพน้ำใน 10 จุดรอบคูเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เม.ย.60 ที่ผ่านมา และได้นำตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง และในเวลาต่อมาได้โพสต์ข้อความผ่านในเฟซบุ๊คของ “สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่” ที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความและรูปภาพผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ช่วงก่อนที่จะถึงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 โดยระบุว่า “ตามที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ได้เก็บตัวอย่างน้ำรอบๆ คูเมือง จำนวน 10 จุด ในวันที่ 1 เมษายน 2560 เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ มาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับดัชนีคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index: WQI) และเกณฑ์การใช้ประโยชน์ตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พบว่า บริเวณที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก คือ บริเวณจุดเก็บหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (จุดที่ 8) และบริเวณศูนย์คอมซิตี้(จุดที่ 9) ซึ่งมีค่า BOD ค่า TCB และค่า FCB เป็นตัวบ่งชี้สภาพปัญหาที่สำคัญ และพบค่า สังกะสี (Zn) บริเวณจุดเก็บแจ่งศรีภูมิ (จุดที่ 1) เกินค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน นอกนั้นคุณภาพน้ำอยู่ในประเภทเสื่อมโทรม ซึ่งคุณภาพน้ำส่วนใหญ่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค แต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนนำมาใช้ และหากจะใช้ประโยชน์เพื่อการสันทนาการหรือการสาดเล่นสงกรานต์ต้องระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย หรือสัมผัสกับบาดแผลภายนอกร่างกาย ตามที่ปรากฏนั้น

สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดังกล่าว สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้แจ้งข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้เทศบาลดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น รวมทั้งให้ข้อมูลกับประชาชนให้ระมัดระวังในการเล่นน้ำ สงกรานต์ โดยอย่าดื่ม กลืนเข้าไปหรือสาดใส่กันแรงๆ อาจทำให้เชื้อโรคเข้าหู เข้าตา เข้าปาก อันอาจเป็นอันตรายกับตัวเองและผู้อื่น หรือผู้ที่มีบาดแผลอยู่แล้วก็ต้องให้ความระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับบาดแผลโดยตรง

ขณะที่ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 10 เม.ย.60 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ร่วมกันทำการลงตรวจสอบคุณภาพน้ำอีกครั้งที่บริเวณคูเมืองด้านในฝั่งประตูสวนดอก ซึ่งภายหลังได้มีการผันน้ำเข้ามาเติมอีกครั้ง และได้มีการชี้แจงต่อสื่อมวลชนถึงการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งได้ทำการสาธิตการตรวจคุณภาพน้ำ พร้อมทั้งโชว์ผลการตรวจวัดคุณภาพให้กับทางสื่อมวลชนได้เห็น ซึ่งผลพบว่าคุณภาพน้ำดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ที่สามารถใช้ในการเล่นสาดกันได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งยังได้มีการฉีดเติมคลอลีนอีกครั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะใช้น้ำในคูเมืองในการละเล่นช่วงสงกรานต์นี้

โดยทาง นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำคูเมืองของทางเทศบาลนครเชียงใหม่นั้นก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งช่วงแรกทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการพร่องน้ำและหลังจากนั้นก็ได้มีการขุดลอกตะกอนบางส่วนออกไป และภายหลังก็ได้มีการโรยปูนขาว และได้ประสานกับทางชลประทานเพื่อผันน้ำใหม่เข้ามาประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร หลังการผันน้ำใหม่เข้ามาก็ได้มีการเติมคลอลีนเป็นระยะๆ ประมาณ 3-5 ครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละจุดจนสภาพน้ำดีขึ้น โดยจากการตรวจสอบตัวอย่างน้ำก็พบว่ามีคุณภาพที่สามารถใช้ได้ นอกจากนี้ทางเทศบาลฯ ก็มีผังการลงตรวจคุณภาพน้ำซึ่งเป็นผังของวันที่ 3 เม.ย.60 และคิดว่าในวันนี้คุณภาพน้ำจะดีขึ้นแล้ว โดยพบว่าทุกจุดมีคุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และพอใช้ แต่มีไม่กี่จุดที่ยังเร่งดำเนินการปรับปรุง ซึ่งคาดว่าน่าจะดีขึ้นแล้ว

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะเดียวกันในส่วนของกรณีที่ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนตามที่เป็นข่าวปรากฏขึ้นมานั้น ก็เป็นเรื่องที่ปกติเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการลงตรวจในวันที่ 1 เม.ย.60 ซึ่งในวันดังกล่าวเป็นวันที่กำลังดำเนินการพร่องน้ำ เมื่อตรวจออกมาจึงทำให้ผลการตรวจวัดพบคุณภาพน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน ประกอบกับเป็นช่วงที่มีน้ำน้อยมาก จึงทำให้น้ำไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด อย่างไรก็ตามหลังการดำเนินการก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพที่ดีขึ้นมากแล้ว ส่วนในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะรองรับในการใช้เล่นนั้นก็มีการประสานกันกับทางชลประทานแล้ว ซึ่งคาดว่ามีการสำรองน้ำไว้แล้วหากฉุกเฉิน และคาดว่าปริมาณน้ำที่เติมเข้ามา 50,000 ลูกบาศก์เมตรจะเพียงพอต่อการเล่นสาดกันในช่วงสงกรานต์อย่างแน่นอน และคิดว่าน้ำในปีนี้ก็จะมีคุณภาพดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีก่อนมีเรื่องของปัญหาภัยแล้งเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ไม่มีการพร่องน้ำ และไม่มีน้ำให้เติม แต่ก็ได้มีการเติมคลอลีนเพื่อปรับปรุงสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีนี้มีการผันน้ำและเติมน้ำเข้ามา ดังนั้นคุณภาพน้ำน่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามในการยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนั้น มั่นใจว่าคุณภาพน้ำในคูเมืองขณะนี้สามารถใช้เล่นสาดกันในช่วงสงกรานต์ได้อย่างแน่นอน ซึ่งจะเห็นได้จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำในวันนี้ และยืนยันว่าน้ำในคูเมืองนั้นมีความสะอาด ปลอดภัยแน่นอน แต่ก็อยากย้ำเตือนว่าแม้จะสามารถใช้เล่นได้อย่างปลอดภัย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถดื่มกินได้ เพราะคุณภาพน้ำไม่ได้มีความสะอาดถึงขนาดนั้น เพียงแค่ยืนยันว่าสามารถใช้เล่นและสามารถถูกร่างกายได้แค่นั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น