มทบ.3ตรวจเส้นทางขนยา พื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ

ตรวจเยี่ยม………..พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางโดย ฮ.ทหาร ไปยังหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหาราบที่ 17 บ้านม่อนตะแลง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติหน้าที่และกำซับให้เข้มงวดกวดขันการลักลอบค้ายาเสพติดและนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง

แม่ทัพภาค 3 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจฝ่าย ปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงสงกรานต์ ในขณะเดียวกันให้เข้มงวดการลักลอบยาเสพติดและนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ทาง พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางโดย ฮ.ทหาร ไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหา ราบที่ 17 บ้านม่อนตะแลง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พลตำรวจตรี ปรีชา วิมลไชยจิต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำกำลังพลทหาร ตำรวจภูธร ตชด.336 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ภายหลังที่เดินทางเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เข้ารับฟังบรรยาย สรุปสถานการณ์ชายแดน การป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบายกองทัพบกและรัฐบาล จากหน่วยเฉพาะกรมทหารราบที่ 17 จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบายแก่กำลังพลทหาร ตำรวจ ตชด.หน่วยดับไฟป่าแม่ฮ่องสอน ป่าไม้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้นำชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่รอบๆบริเวณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ขอให้ทุกฝ่ายตรวจตราดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ให้ออกลาดตระเวนสองฝั่งแม่น้ำสาละวิน สร้างความสัมพันธ์กับทหารเมียนมาตามแนวพรมแดนให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวทางน้ำจะทำให้ประชาชนทำมาค้าขายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นให้เข้มงวด กวดขันการลักลอบค้ายาเสพติดและนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดน ขอให้มีความรัก สามัคคีกัน ร่วมกันทำงานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบเงินและอาหารแห้ง ให้กับกำลังพลทหารจากกองร้อยต่างๆ ที่อยู่ตามชายแดน รวมทั้ง ตำรวจภูธร ตชด. ป่าไม้ หน่วยดับไฟป่า กำนันตำบลผาบ่องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ได้ร่วมกันรดน้ำขอพร จากแม่ทัพภาคที่ 3 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น