สกุ๊ปหน้า1…สรุป ”7 วันอตร.” เยียวยาผู้ประสบภัย

ที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2560 โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 158 ครั้ง น้อยกว่าปี 2559 จำนวน 10 ครั้ง และยังเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตมีทั้งสิ้น 11 คน น้อยกว่าปี 2559 จำนวน 2 คน และอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ ขณะที่จำนวนผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 164 คน แบ่งเป็นชาย 116 คน หญิง 48 คน เมื่อเทียบกับปริมาณของปีก่อนลดน้อยลงไปจำนวน 10 คน และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ซึ่งอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอยู่ที่อำเภอสันทราย รองลงมาเป็นอำเภอแม่ริม ทั้งนี้ยานพาหนะที่เกิดเหตุ พบว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 136 ครั้ง โดยพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและเสียชีวิตมากที่สุดยังคงเป็นการเมาสุราจำนวน 72 ครั้ง ถัดมาเป็นการขับรถเร็วเกินกำหนด 47 ครั้ง และทัศนวิสัยไม่ดี 27 ครั้ง สำหรับประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนในอบต./หมู่บ้าน 73 ครั้ง ถนนกรมทางหลวง 64 ครั้ง จุดเกิดเหตุพบว่าเป็นทางตรง 92 ครั้ง ทางโค้ง 49 ครั้ง และทางแยก 16 ครั้ง ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับสถิติเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง

นอกจากนี้หลังรับฟังการประชุมคณะกรรมการจากส่วนกลางที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน โดยที่ประชุมรับทราบข้อมูลพื้นฐานพบว่าเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรอง เกิดเหตุกับรถจักรยานยนต์และปิคอัพ เป็นคนในพื้นที่มากกว่านักท่องเที่ยว จากสาเหตุขับรถเร็ว เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย บนถนนในเขต อบต.หมู่บ้าน ซึ่งปีนี้ประชาชนนิยมเล่นน้ำสงกรานต์ใน zoning และในชุมชน มีด่านครอบครัวและด่านชุมชนที่ช่วยสกัดกั้นการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี คุมเข้มการจัดงานรื่นเริงในช่วงเทศกาล และขอความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์รณรงค์งดดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ รวมทั้งงดจัดงานที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตลอดทั้งปี และสร้างการรับรู้ในโทษและพิษภัยจากแอลกอฮอล์

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์ในครั้งนี้ เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ มีผู้โดยสารเดินทางวันละกว่า 4 หมื่นคน มีนักท่องเที่ยวเข้าออกผ่านท่าอากาศยานตลอดเทศกาลกว่า 2 หมื่นคน มีประชาชนในพื้นที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัยทำให้มีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุสูง กวดขันจับกุมผู้จำหน่ายสุราให้กับเด็ก พักใบอนุญาตจำหน่ายสุราที่จำหน่ายสุราให้แก่เด็ก ซึ่งเกิดบนถนนสายรอง ส่วนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุใน จ.เชียงใหม่ครั้งนี้ มาจากเมาสุรา ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หลับใน เสียหลักชนเกาะกลาง ล้มเอง หลบสุนัขวิ่งตัดหน้า มีฝนตกถนนลื่นและทัศนวิสัยไม่ดี จึงขอให้นำสาเหตุหลักไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป ซึ่งจะเข้มงวดกับการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราชั่วคราวให้มากขึ้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ทางด้านคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ มีบทบาทในการกำกับส่งเสริมธุรกิจประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ได้มีหนังสือแจ้งสิทธิประโยชน์ส่งไปยังทายาทผู้ประสบภัยจำนวน 15 ราย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เพื่อให้ขอรับการสนับสนุนแจ้งแก่ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงความช่วยเหลือ

โดยจะได้รับการชดใช้ ในกรณีผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บไม่เกิน 30,000 บาท กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ 35,000 บาท ในกรณีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บไม่เกิน 80,000 บาท กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับการชดใช้สูงสุด 300,000 บาท ในกรณีผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูกและได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้เงินชดเชยรายวันๆละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน หากกรณีผู้ประสบภัยจากรถเฉี่ยวชนแล้วหลบหนี หรือไม่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ให้ยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้ที่ สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยทุกจังหวัด หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112730-2 ในวันและเวลาราชการ

เจ็ดขุนพล

ร่วมแสดงความคิดเห็น