กรมการค้าภายใน เข้มเครื่องคัดลำไย

สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดอบรมให้ความรู้การกำกับดูแลคุณภาพเครื่องคัดขนาดลำไยให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เครื่องคัดขนาดลำไยสามารถคัดผลผลิตลำไยได้ตรงตาม มาตรฐานสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรที่นำลำไยมาจำหน่าย และผู้ซื้อได้ลำไยที่มีคุณภาพตามความต้องการ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ ห้องประชุมโรงแรมกัซซัน ขุนตาล ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดอบรมให้ความรู้การกำกับดูแลคุณภาพเครื่องคัดขนาดลำไย ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 โดยมี นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดี กรมการค้าภายในเป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการกำหนดคุณภาพเครื่องวัดขนาดลำไย

นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการการค้าภายใน กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ กรมการค้าภายใจได้เชิญผู้มีความรู้ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ ซื้อ-ขาย ลำไยมาหารือร่วมกันทั้ง ผู้แทนสภาเกษตรกร สมาคมผู้แปรรูปลำไยอบแห้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการจัดตั้งคณะดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดในภาคเหนือ
นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการเตรียมเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ จะมีการให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องคัดขนาดลำไยรูปทรงกระบอกแบบตะแกรงร่อน เพื่อให้การซื้อ-ขาย ผลผลิตลำไย มีความเป็นธรรม เกษตรกรสามารถจำหน่ายลำไยได้ตามราคา ผู้ประกอบการได้ลำไยได้ลำไยที่มีคุณภาพ

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ลำไยเป็นผลผลิตการเกษตร สำคัญของจังหวัดลำพูน และ จังหวัดในแถบภาคเหนือ ในปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาด ประมาณ 120,000 ตัน เกษตรกรจะนำผลผลิตไปจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการตามแหล่งรับซื้อ ซึ่งแต่ละแห่งจะมีเครื่องคัดขนาดลำไย แต่ที่ผ่านมามีการดัดแปลง เครื่องคัดขนาดลำไยเพื่อลักลอบเอาเปรียบเกษตรกร ทำให้เกษตรกร จำหน่ายลำไย เกรด AA ได้น้อยกว่าที่เป็นจริง จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องคัดลำไย ให้สามารถคัดคุณภาพลำไย ตรงตามเกรดที่กำหนด คือ ขนาด AA ลูกลำไยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 27 มิลลิเมตร , ขนาด A ลูกลำไยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 25 มิลลิเมตร , ขนาด B ลูกลำไยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 22 มิลลิเมตร และ ขนาด C ลูกลำไยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 19 มิลลิเมตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น