ทหาร เร่งช่วยเหลือประชาชน ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เชียงราย

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ชาคริต ปรุงสุวรรณ์ ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. ได้สั่งการให้ ศบภ.นพค.35 จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 ชุด ร่วมกับ ปภ.อ.แม่จัน และ อปท. เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์ระดับน้ำที่ไหลหลาก เข้าท่วมถนนแม่อาย- แม่จัน และตลาดแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ที่มีปริมาณน้ำท่วม 50 – 100 ซม. ซึ่งทั้งสองพื้นที่ถูกน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ตามริมแม่น้ำจัน อ.แม่จัน โดยทำการบรรจุกระสอบกั้นน้ำทะลักเข้าบ้านเรือน และแจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ในพื้นที่ จ.เชียงราย ประจำวันที่ 1 ก.ย.60 รายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

  1. อ.แม่จัน เวลา 04.00 น. น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือน และพื้นที่เกษตรของราษฎรริมสองฝั่งแม่น้ำจัน พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 ตำบล (ต.ป่าตึง ต.แม่จัน ต.ป่าซาง) จำนวน 20 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 1,500 คน 400 ครัวเรือน ปัจจุบันผิวจราจรน้ำได้ลดระดับลงแล้ว แต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่ำ ระดับน้ำสูงประมาณ 50 – 60 ซม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ และ อบต.ป่าตึง ได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินแล้ว

2. อ.เชียงแสน ดินสไลด์ ทับร้านค้า 3 ร้านค้า นอภ.เชียงแสน ได้ประสานนำรถแบ็คโฮเข้าตักดิน หากแล้วเสร็จจะรายงาน จังหวัดทราบต่อไป

3. อ.แม่สาย แม่น้ำสายท่วมผิวจราจร โดยเฉพาะทางลอดใต้สะพานบริเวณตลาดสายลมจอย ทั้งนี้ นอภ.แม่สายได้ติดตามระดับแม่น้ำสายอย่างใกล้ชิด หากระดับน้ำสูงถึงระดับวิกฤต จะระดมสรรพกำลังในพื้นเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น