ม.แม่โจ้ ปลูกดอกดาวเรือง 1 แสนต้น ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำนักศึกษา คณาจารย์ และ จนท.ของมหาวิทยาลัยฯ ปลูกดอกดาวเรือง ร่วมถวายความอาลัยกว่า 1 แสนต้น ในการตกแต่งทั่วมหาวิทยาลัยฯ

ล่าสุดดอกไม้เริ่มเบ่งบานเหลืองอร่ามสวยงามทั่วมหาวิทยาลัยฯ พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยว และประชาชนเข้าชมความสวยงามตลอดช่วงเดือนตุลาคมนี้

วันที่ 28 ก.ย.60 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ต้นดอกดาวเรือง ที่ทางนักศึกษา อาจารย์ และจนท.เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันปลูกภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มเบ่งบานสีเหลืองอร่ามสวยงาม ภายหลังจากที่ได้มีการร่วมกันปลูกไว้ ตามที่รัฐบาลได้มอบแนวทางการจัดงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จึงได้กำหนดให้ตกแต่งสถานที่ ด้วยการปลูกดอกเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันพระบรมราชสม ภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดโครงการตกแต่งสถานที่ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง โดยจัดในพื้นที่บริเวณอาคารภายในพื้นที่  ตลอดจนให้การสนับสนุนการตกแต่งสถานที่ส่วนกลางของจังหวัด  และหน่วยงานใกล้เคียง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนในการจัดงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ทาง ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้จัดกิจกรรมให้ได้ร่วมกันแสดงความอาลัย ถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร จึงได้จัดเตรียมดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลือง สัญลักษณ์ของวันพระบรมราชสมภพ จำนวนกว่า 1 แสนต้น เพื่อให้ได้เบ่งบานเหลืองอร่ามพร้อมกันในช่วงของเดือนตุลาคม และวางแผนให้ออกดอกไล่เลี่ยกันตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ด้วย ทั้งนี้ส่วนหนึ่งได้นำมาลงแปลงตกแต่งมหาวิทยาลัยแล้วตั้งแต่ด้านหน้าป้ายมหาวิทยาลัย ตามคณะต่างๆ และแปลงใหญ่อยู่ที่สำนักฟาร์ม ของมหาวิทยาลัย และสาขาพืชสวนประดับ

นอกจากนี้แล้ว ยังตกแต่งในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ตามเส้นทางถนน และหน้าอาคารต่างๆ และพร้อมจะเปิดให้ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่ต้องการนำไปตกแต่งพื้นที่ใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยด้วย พร้อมทั้งเตรียมเปิดให้ประชาชนได้มาศึกษาดูการการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมด้านการเกษตร และเปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้เข้าชมความสวยงาม ได้ตลอดช่วงของเดือนตุลาคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ขณะเดียวกัน ต้นปอเทืองและดอกไม้สีเหลือง ที่ชาวเชียงใหม่ร่วมกันปลูกไว้บริเวณเลียบถนนคันคลองชลประทาน และในบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา บางส่วนเริ่มบานออกดอกไปบ้างแล้ว ซึ่ง ผวจ.เชียงใหม่ ได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องดอกดาวเรือง ที่สามารถอยู่ได้เพียง 2 อาทิตย์เท่านั้น จึงกำชับทางผู้ดูแลให้เตรียมการหาดอกไม้สำรอง หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้วันงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ มีดอกไม้สีเหลืองออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคมนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น