เชียงใหม่ถกศูนย์ถนน วาง 6 มาตรการ รับอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 28 ธ.ค.60 ถึง 3 ม.ค.61 ตั้ง 47 ด่านบริการประชาชน

วันที่ 8 ธ.ค.60 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มทบ. 33, ตร.ภ.จว.,ขนส่ง จ.เชียง ใหม่ และส่วนราชการ ร่วมประชุม โดยมี สนง.ปภ.เชียงใหม่ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรม การในการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้จัดการร่วมไว้อาลัย เนื่องในวันโลก รำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 ด้วย

ทั้งนี้การประชุมมีวาระสำคัญ เพื่อการพิจารณาได้แก่วาระ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยทาง สนง.ปภ.เชียงใหม่ ชี้แจงถึงแนวทางว่า การรณรงค์ปีนี้ภายใต้สโลแกนที่ชื่อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยจะแบ่งช่วงการรณรงค์เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.-27 ธ.ค.60 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 3 ม.ค.61 ส่วนอีกช่วงจะเป็นช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61

ส่วนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จะแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ มาตรการแรกคือ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน เช่น การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง มีการตั้งจุดตรวจบูรณาการทั้งสิ้น 47 จุด กระจายทั่วทั้งจังหวัด มาตรการด้านสังคมและชุมชน การประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว การจัดตั้ง “ด่านชุมชน” โดยขอความร่วมมือ อส. อปพร. อสม. อส.ทช. เข้าร่วม เชิญชวนจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อสอดส่องผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง และการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน

มาตรการที่ 2 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม เช่น มาตรการ “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจตรวจสอบสภาพถนน จุดเสี่ยงต่าง ๆ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้กำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ มาตรการที่ 3 มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ เช่น การกำหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อกำกับ ควบคุมรถขนส่งสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้หลีกเลี่ยงหรือหยุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่

มาตรการที่ 4 มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มาตรการที่ 5 มาตรการด้านปลอดภัยทางน้ำ กำหนดมาตรการ แนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยว และมาตรการที่ 6 มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล ความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ให้พร้อม ทั้งยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และระบบสื่อสาร

พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบก.ตร.ภ.จว.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาพบว่า จ.เชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎ หมายกำหนด รองลงมาเป็นอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2559 เกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับจำนวน 5,905 คดี และในปี 2560 จำนวน 7,394 คดี ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.เชียงใหม่ จึงได้เตรียมการจัดระเบียบเส้นทางที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่ เส้นทางขึ้นลงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร วัดพระธาตุดอยคำ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และเส้นทางขึ้นลงดอยอ่างขาง

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีความคับแคบ มีโค้งคดเคี้ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ขับขี่ที่ไม่ชำนาญเส้นทางได้ โดยเฉพาะเส้นทางขึ้นลงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ถือเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.เชียงใหม่ จึงได้กำหนดเวลาในการเดินทางไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพ และชื่นชมทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ คือ ในช่วงเช้ากำหนดให้สามารถเดินทางขึ้นไปได้ ตั่งแต่ 6.00-9.00 น. และกำหนดให้ลงในเวลา 9.30-12.00 น. ช่วงบ่ายสามารถขึ้นได้ระหว่างเวลา 12.00-15.00 น. และลงในเวลา 15.00-18.00 น.

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนฯ ย้ำขอให้ผู้ขับขี่ควรศึกษาข้อมูลเส้นทางให้พร้อม ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ขับรถเมื่อมีอาการมึนเมาและปฏิบัติตามกฎจรจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวอย่างมีความสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น