ชลประทานแจง “คูเมืองฝั่งประตูช้างเผือก” น้ำดีน่าเล่นที่สุด จัดสรรน้ำเกือบ 2 แสนคิวให้คูเมือง คาดพอใช้เล่นสงกรานต์

ที่แจ่งหัวริน อ.เมืองเชียงใหม่ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยผ่าน “เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์” ว่า การบริหารจัดการน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของชาวเชียง ใหม่ ปีนี้ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ประสานงานกับทาง ทน.เชียงใหม่ บ่อยมาก ซึ่งจะมีการจัดสรรน้ำสำหรับคูเมืองเชียงใหม่ 3 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 27 – 28 มี.ค. 61 ที่ผ่านมา
มีการถ่ายน้ำที่คุณภาพต่ำออกไปก่อน และเอาน้ำดีเข้ามา จำนวน 77,000 ลบ.ม. โดยน้ำส่วนนี้เป็นน้ำที่นำมาจากอ่างเก็บน้ำแม่หยวก เนื่องจากปริมาณน้ำที่อยู่ในคลองแม่แตงช่วงนี้ ค่อนข้างน้อย มีการปลูกข้าวนาปรัง ปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ชลประทาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

“การส่งนี้ในครั้งที่ 2 รอบเวรของโซนกลาง ห้วงระหว่างวันที่ 1 – 4 เม.ย. 61 ซึ่งเป็นรอบเวรการใช้น้ำของเขตเมืองพอดี จึงใช้น้ำจากคลองส่งน้ำแม่แตง สามารถนำน้ำส่วนนี้มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องไปเอาน้ำจากแก้มลิงที่อ่างแม่หยวก ส่งน้ำเข้าคูเมืองราว 39,000 ลบ.ม. ครั้งต่อไปครั้งที่ 3 จัดสรรให้ระหว่างวันที่ 11 – 16 เม.ย. 61 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์และใช้น้ำเยอะมาก จะจัดสรรน้ำเข้ามาอีก 70,000 ลบ.ม. จากคลองส่งน้ำแม่แตงส่วนหนึ่ง อีกส่วนจะสูบจากอ่างเก็บน้ำแม่หยวก ซึ่งเป็นแก้มลิงที่ใช้กันอยู่มาเสริม รวมทั้งหมด 3 ครั้ง มีการจัดสรรน้ำให้คูเมืองเชียงใหม่ เพื่อเทศกาลสงกรานต์ทั้งสิ้น ราว 186,000 ลบ.ม.” ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าว

สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ เป็นการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจ หลังจากมีการปล่อยน้ำเข้ามาเติม โดยเป็นการตรวจสอบจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมภาค การประปา ทน.เชียงใหม่ และ ม.แม่โจ้ พบว่า คุณภาพน้ำโดยรวมในคูเมืองเชียงใหม่ปีนี้ ดีกว่าปีที่ผ่านมา ค่าออกซิเจนของน้ำน้อยที่สุดอยู่ที่ 5 โดยทั่วไปแล้วค่าออกซิเจนที่ใช้ทั่วไปควรจะมากกว่า 3 จุด ที่ตรวจวัดต่ำสุดอยู่ที่ 5 และสูงสุดอยู่ที่ 8 ดังนั้นน้ำในคูเมืองปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน ปีนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเล่นน้ำในคูเมืองได้อย่างสบายใจ ทั้งนี้จุดที่น้ำมีคุณภาพดีที่สุดอยู่บริเวณประตูช้างเผือก ซึ่งเป็นด้านที่รับน้ำจากคลองชลประทานเชียงใหม่ เข้ามาก่อนด้านอื่น

“ในส่วนพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่งของน้ำแม่ปิง ทางสำนักงานชลประทานที่ 1 โดยโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จะมีการปล่อยน้ำลงมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในห้วงระหว่างวันที่ 10 – 16 เม.ย. 61 เพื่อใช้น้ำงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 500,000 ลบ.ม. ให้ชาวบ้านตั้งแต่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ถึง อ.จอมทอง คาดว่าน่าจะมีน้ำอย่างเพียงพอแน่นอน เพราะน้ำในเขื่อนมีอยู่ถึง 71 % ในขณะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ก็มีการปล่อยน้ำเพื่อประเพณีสงกรานต์เช่นเดียวกัน ราว 250,000 ลบ.ม.” นายเจนศักดิ์ฯ กล่าว

ต่อคำถามที่ว่า หลังจากเทศกาลสงกรานต์แล้ว จะเกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอื่น ทั้งการผลิตประปาและการเกษตรหรือไม่ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ แจงว่า น้ำที่จัดสรรมาสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีการจัดสรรไว้ก่อนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบทั้งด้านการการปล่อยน้ำเพื่อการเกษตร การประปา การรักษาระบบนิเวศน์อย่างแน่นอน ทั้งในพื้นที่ลำน้ำแม่แตง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีการวาง แผนการใช้น้ำสำหรับกิจกรรมในส่วนต่างๆ ชัดเจน ทั้งน้ำเพื่อการเกษตร การประปา การอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ มีการกำหนดไว้ก่อนฤดูกาลแล้วว่า ส่วนใดใช้น้ำมากน้อยเท่าไร

ร่วมแสดงความคิดเห็น