20

กรมอุตุฯ ประกาศ ไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ

22 ก.พ.2567 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศาเซลเซียส เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะอากาศของฤดูร้อน อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคม และคาดว่า ฤดูร้อน จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

เตรียมปิด 1,300 ร้านออนไลน์ขาย “บุหรี่ไฟฟ้า” สกัดเด็กเยาวชนแห่ซื้อ

ในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2/2567 มี  ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน   โดยดร.พวงเพ็ชร มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ที่พบว่ามีกลุ่มผู้เสพเป็นเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  จากการลงพื้นที่ติดตามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าด้วยตนเอง พบว่ารูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้า มีลักษณะดึงดูดกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งรูปลักษณ์ที่เป็นลายการ์ตูน สีสันสดใส มีการดัดแปลงกลิ่นผลไม้หลากหลาย ขณะที่มีการวางจำหน่ายในที่ชุมชน หาซื้อได้ง่าย และยังพบว่ามีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมากอีกด้วย  จึงสั่งการให้ สคบ. เร่งดำเนินการตรวจสอบ  หารือที่ประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ดร.พวงเพ็ชร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กำจัดและป้องกันการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพราะจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองและระบบทางเดินหายใจ  ปัจจุบันหาซื้อได้ง่ายผ่านออนไลน์หลายแพลตฟอร์ม จึงได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เร่งปิดช่องทางการลักลอบค้าบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ที่เราตรวจสอบเบื้องต้นได้ประมาณ 1,300 บัญชี จากทุกแพลตฟอร์ม  และจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป   บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยมีกฎหมายควบคุม ประกอบด้วย 1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่ และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร 2) คำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ […]

ห้ามเข้าเขต อช.ออบหลวง 20 ก.พ.-30 เม.ย.67

ประกาศ!! ห้ามเข้าไปในเขต อุทยานแห่งชาติออบหลวง ระหว่าง 20 ก.พ.-30 เม.ย.67 ด้วยในห้วงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่ป่าธรรมชาติโดยเฉพาะในป่าผลัดใบของอุทยานแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ มักเกิดปัญหาไฟป่าอันเนื่องมาจากการลักลอบเผาด้วยหลายสาเหตุให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป นอกจากการท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจตลอดจนเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และมีผลทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาวะอากาศ ถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องรีบดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในอากาศดจนการคุ้มครอง พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล ตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยระเบียบอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 จึงประกาศห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง ยกเว้นในเขตบริการ เขตนันทนาการกลางแจ้ง และเขตพิเศษ ประกอบด้วย ท้องที่ตำบลดอยแก้ว ตำบลสบเตี้ยะ ตำบลแม่สอย ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง ตำบลหางดง ตำบลฮอด […]

ชาวบ้านสุดระอา วัยรุ่นขีดเขียนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เอือมระอา!! 3 กลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ขีดเขียนเละ ชาวเมืองเชียงใหม่ ได้ร้องเรียนบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงด้วยกัน 3 กลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มคนไทย กลุ่มวัยรุ่นไทใหญ่ และกลุ่มลูกครึ่งฝรั่ง ในแต่ละคืนมีการเล่นสเก็ตบอร์ด ทำให้พื้นหินอ่อน พื้นกระเบื้องทางบันไดเสียหาย และมีการทะเลาะวิวาทสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้มาพักผ่อน ตลอดจนถึงผู้เข้ามากราบไหว้สักการะพระอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ด้วย นอกจากนี้ทั้งเสาปูน โต๊ะเก้าอี้ แผ่นที่เมืองเชียงใหม่ และสิ่งอื่นๆถูกขีดเขียนจนเละเทะไปหมด ไม่น่ามอง กลุ่มวัยรุ่นยังสร้างความหวาดกลัวให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งเดินมาส่วนตัว หรือ มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ต่างไม่กล้าเข้ามาเที่ยวชมและเข้ามาถ่ายภาพบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แห่งนี้ ชาวเมืองเชียงใหม่ ได้ฝากไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการเข้มงวดด้วย เพื่อหน้าตาของเมืองเชียงใหม่ของเรา

เคาะแล้ว! วันเล่นสาดน้ำมหาสงกรานต์เชียงใหม่ จัดเต็มกิจกรรมทั้งเดือน

เคาะแล้ววันเล่นสาดน้ำมหาสงกรานต์เชียงใหม่ จัดเต็มกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลอดเดือนเมษายน ส่วนการเล่นสาดน้ำยังจัดเหมือนทุกปี จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมมหาสงกรานต์ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ โดยผลการประชุมหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ททท. วัฒนธรรมจังหวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ และ อบจ.เชียงใหม่ เคาะปฏิทินกิจกรรมเบื้องต้นออกมาแล้ว เริ่มจากวันที่ 1 เมษายน 2567 มีพิธีสรงน้ำพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดเชียงยืน อ.เมืองเชียงใหม่ จากนั้นวันที่ 4-9 เมษายน 2567 ททท.จัดขบวนอัญเชิญน้ำทิพย์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาประกอบพิธีหุงน้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมือง แจกจ่ายประชาชนและนักท่องเที่ยว โดย ททท. จะแจกน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2567 วันที่ 10-16 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของมหาสงกรานต์ จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารประดิษฐานบนรถบุษบกและพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับการเล่นสาดน้ำจะไม่มีการเล่นกันทั้งเดือน แต่ยังคงอยู่ในช่วงวันที่ 13-15 เมษายน เหมือนกับทุกปี โดย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังคงยึดตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ปีนี้มีความพิเศษด้วยการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพิ่มเติมตลอดทั้งเดือนเมษายนเพื่อยกระดับการจัดเทศกาลสงกรานต์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สำหรับการจัดกิจกรรมมหาสงกรานต์ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตลอดทั้งเดือน อาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการไหว้พระ สายมู สายเล่นน้ำ สายบันเทิง […]

เชียงใหม่ จุดความร้อนลดลงต่อเนื่อง ค่าคุณภาพอากาศดีขึ้น 93%

8 ก.พ. 67 ที่ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม จากนั้น ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าวแล้ว ได้มอบหมายให้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับแผนการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมา ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดย แบ่งพื้นที่การดำเนินงานเป็น 7 กลุ่มป่า และ 1 พื้นที่ป่าพิเศษ เพื่อจัดทำแผนป้องกันไฟป่าและบริหารจัดการเชื้อเพลิง ขณะเดียวกันได้มีการปรับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 30 […]

ชาวบ้านโวย คนมือบอนใช้ปากกาเมจิก เขียนคำหยาบลบหลู่อนุสาวรีย์ช้างเผือก

ชาวบ้านโวย คนมือบอนใช้ปากกาเมจิก เขียนคำหยาบลบหลู่อนุสาวรีย์ช้างเผือก อายุเก่าแก่กว่า 700 ปี หลายจุด เผยเห็นแล้วไม่สบายใจ ขอเจ้าหน้าที่ช่วยติดตามเบาะแสคนทำ วันที่ 8 ก.พ.67 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชน ที่อยู่ใกล้เคียงกับอนุสาวรีย์ช้างเผือก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณข่วงช้างเผือก ด้านหน้าสถานีขนส่งเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ ภายหลังจากที่มีคนมือบอน ใช้ปากกาเมจิกไปขีดเขียนคำหยาบคาย และลบหลู่บริเวณใบหน้าของอนุสาวรีย์ช้างเผือกทั้งสองจุด อีกทั้งยังเขียนบนแผ่นศิลาจารึก ที่อยู่ตรงกลางอนุสาวรีย์ช้างเผือกทั้งสองเชือกด้วย โดยในความที่ถูกเขียนลงไปบริเวณใบหน้าของอนุสาวรีย์ช้างเผือกและแผ่นศิลาจารึก ทั้งหมดล้วนเป็นคำไม่สุภาพ อีกทั้งมีใจความพาดพิงถึงสถาบันแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านในระแวกนั้น และความไม่สบายใจอย่างมาก เนื่องจากอนุสาวรีย์ดังกล่าวเป็นอนุสาวรีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง อีกทั้งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านกราบไหว้มาช้านานอีกด้วย จากการสอบถามทางด้าน นายกรวิชญ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี ชาวบ้านในชุมชน บอกว่า ตนมาเห็นข้อความดังกล่าวที่ถูกเขียนบนอนุสาวรีย์ช้างเผือก เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (8 ก.พ.67) ขณะที่ตนกำลังจะมาบูชา กราบไหว้และมาทำความสะอาด ซึ่งคาดว่าน่าจะมีคนมือบอนมาก่อเหตุในช่วงกลางคืนหรือเช้ามืดที่ผ่านมา พอตนมาเจอร่องรอยขีดเขียนคำดังกล่าวที่เป็นคำหยาบ และเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำบนตัวพญาช้างทั้งสองเชือก ก็สร้างความไม่สบายใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากอนุสาวรีย์แห่งนี้ ก็เป็นสถานที่เก่าแก่กว่า 700 […]

เตือน! รถบรรทุกขนหินดินทราย ต้องมีผ้าคุลม ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้กำชับพนักงานขับรถ ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำชับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้พนักงานขับรถ หากใช้รถบรรทุก หิน ดิน ทราย หรือสิ่งของ ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ซึ่งการฝ่าฝืนดังกล่าวจะมีการผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ หากประชาชนหรือผู้ใช้รถใช้ถนนได้พบเห็นการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลทะเบียนรถ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ พร้อมภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอการกระทำผิด มายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 1584 หรือทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 270411 ในวันและเวลาราชการ

สาดฉ่ำ! รัฐบาลเดินหน้าจัดสงกรานต์ทั่วไทย 21 วัน

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2567) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้มอบประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” ประเพณีสงกรานต์เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์ชาติอย่างเป็นทางการ ให้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อย โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเดินหน้ายกระดับประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยคงเนื้อหาในการเผยแพร่สาระคุณค่า สร้างการรับรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และให้ตระหนักถึงความสำคัญตามขนบประเพณีของชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเตรียมจัดงานมหาสงกรานต์ “World Songkran Festival : ประเพณีสงกรานต์ไทย หมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก” ดำเนินงานผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 21 เมษายน 2567 นี้ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ให้การต้อนรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาร่วมงานสงกรานต์ในช่วงเวลาอีก 2 เดือนต่อจากนี้ และช่วยกันร่วมสืบสาน […]

เปิดใจ!! สาวเชียงใหม่เหยื่อโรงงานเฉาก๊วยสุดยี้ กลับมาตั้งหลักที่บ้านเกิด

จากกรณีที่มีอดีตพนักงานสาวชาวเหนือรายหนึ่งได้มีการเขียนข้อความและโพสต์เตือนภัยการหางานออนไลน์ในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค พร้อมมีภาพเกี่ยวกับโรงงานเฉาก๊วยแห่งหนึ่งย่านพระราม 2 กรุงเทพมหานคร พร้อมเขียนข้อความบรรยายและมีรูปภาพสภาพแวดล้อมของโรงงานเฉาก๊วย ที่มีสภาพทรุดโทรมไม่ได้มาตรฐาน พร้อมเล่าถึงการทำงานตลอด 17 ชั่วโมง แลกค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน และนายจ้างให้เบิกเพียงวันละ 150 บาทเท่านั้น ทำงานได้ 3 วัน รับสภาพไม่ได้จึงได้ลาออกกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังกระทู้นี้ถึงโพสต์ออกไปจนกลายเป็นกระแสวิพากวิจารณ์และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ นางสาว บี (นามสมมุติ) อายุ 27 ปี ชาวจังหวัดเชียงใหม่ เธอได้เล่าว่า มีเจ้าของโรงงานดังกล่าวได้ทักมาชวนทางเฟซบุ๊กทำให้เธอตัดสินใจรวบรวมเงินที่เหลืออยู่ 1,200 บาท เดินทางไปสมัครงานเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่กรุงเทพมหานครหลังเลิกจากแฟนหนุ่ม แต่พอไปถึงที่โรงงานดังกล่าวนั้นตอนแรกเจ้าของโรงงานบอกว่าให้เธอไปขายเฉาก๊วยรถพ่วงที่ตลาดนัด พอไปถึงที่โรงงานแล้วฝ่ายภรรยาของเจ้าของโรงงานบอกว่าตัวเธอเองขายของไม่ได้หรอกหน้าตาแบบนี้ให้อยู่หลังบ้านดีกว่า โดยให้มีหน้าที่ผลิตเฉาก๊วยไว้ ทำทุกอย่างตั้งแต่ผสม กรอง ตั้งหม้อ/ทำน้ำ/ตักเฉาก๊วย ทำทุกอย่างเลยทำให้เธอเริ่มรู้สึกไม่ไหว เพราะทางนายจ้างให้เธอทำงานตั้งแต่ 7 โมงเช้าไปจนถึง 4-5 ทุ่ม ซึ่งเธอมองว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากและพักทานอาหารไม่แน่นอน โดยตอนแรกที่เธอเห็นโรงงานนี้ประกาศโพสต์หางานนั้นตกลงให้ค่าจ้างพนักงานวันละ 350 บาท แต่ความจริงแล้วเขาให้พนักงานเบิกวันละ 150 บาทต่อวั นแล้วหักไว้จ่ายสิ้นเดือนแต่ว่ามีเพื่อนที่ทำงานที่นั้นมาบอกว่าสุดท้ายก็ได้เงินไม่ครบบ้าง โดยโรงงานที่นั้นมีพนักงานหลายคน มีผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงประมาณ 10 […]

ยูเนสโก มอบประกาศรับรอง “สงกรานต์” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” ประเพณีสงกรานต์ เป็น รายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ยูเนสโกได้มอบประกาศนียบัตร (Certificate) เพื่อรับรองประกาศขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการให้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  รัฐบาลเตรียมจัดงานใหญ่ “World Songkran Festival เป็นงานมหาสงกรานต์ 2567 เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาร่วมฉลอง โดยคงเนื้อหาในการเผยแพร่สาระคุณค่า สร้างการรับรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และให้ตระหนักถึงความสำคัญตามขนบประเพณี ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนไทย ชาวต่างชาติ ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาประเพณีสงกรานต์ อันทรงคุณค่าของไทย ให้เกิดการสืบทอดอย่างยั่งยืน และใช้เป็นพลัง Soft power ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ   จากนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เตรียมการขับเคลื่อนกิจกรรมสงกรานต์ในประเทศไทยไปพร้อมกัน เนื่องด้วยสงกรานต์เป็นประเพณีปีใหม่ไทย ที่เฉลิมฉลองในช่วงกลางเดือนเมษายน ของทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งได้รับการถือปฏิบัติและสืบทอดอย่างยาวนาน ประเพณีอันงดงาม และมีความหมายสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูของคนไทย  ที่มีต่อบรรพบุรุษ ความเอื้ออาทรและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น 

อย. คัดเลือกยาอดบุหรี่เข้าบัญชียาหลัก ช่วยลดความเสี่ยงเกิดมะเร็งปอด

นายแพทย์วิทิต  สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า มะเร็งปอดเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการสูบบุหรี่ โดยผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 20-30 เท่า ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งที่ค่อนข้างสูงและเป็นภาระของทั้งผู้ป่วยและภาครัฐ ดังนั้น การเพิ่มการเข้าถึงยาอดบุหรี่ให้สามารถเบิกจ่ายได้ในระบบหลักประกันสุขภาพผ่านบัญชียาหลักแห่งชาติ จะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้พิจารณาทบทวนรายการยากลุ่มรักษาภาวะติดนิโคตินหรือยาอดบุหรี่ พบว่า ยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่บางรายการมีราคาแพง มีอาการข้างเคียงสูง ทำให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงยาของผู้ป่วย ดังนั้น จึงได้คัดเลือกยาเม็ดไซทิซีน (cytisine) เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ในบัญชียาพื้นฐาน (บัญชี ก) สำหรับรักษาภาวะติดนิโคติน เนื่องจากเป็นยาที่มีข้อมูลการใช้ในต่างประเทศมานาน มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงน้อย และราคาไม่แพง นอกจากนี้ อย.ยังได้อนุมัติทะเบียนตำรับยา เลขทะเบียน 1A 15006/66 (NC) (ชื่อการค้า Cytisine GPO) รูปแบบยาเม็ดสำหรับกิน ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม พร้อมปลดจากยาควบคุมพิเศษเป็นยาอันตราย ส่งผลให้สามารถจำหน่ายยาได้ในร้านยาและสามารถเบิกจ่ายได้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินเอง ขอให้ประชาชนมั่นใจ อย. มุ่งมั่นในการดำเนินงานให้ประชาชนเข้าถึงยาป้องกันและรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม

เจอตัวแล้ว! หนุ่มจีนหลอนกัญชาป่วนเมือง ขู่หาเรื่องชาวบ้านไปทั่ว

เจอตัวแล้ว หนุ่มจีนหลอนกัญชาป่วนเมืองทำชาวบ้านหวาดผวา เผยวีรกรรมสุดแสบไล่ทำลายป้ายจราจร-ขู่หาเรื่องชาวบ้านไปทั่ว พบเช่าคอนโดหรูนั่งเสพกัญชาจนเมาหนักติดต่อกันมากว่าสองสัปดาห์ ผู้จัดการคอนโดปวดหัวทำอะไรไม่ได้ ลูกบ้านผวาหนักจี้ตำรวจหาทางจัดการก่อนสายเกินแก้ หวั่นทำร้ายผู้คน จากกรณีผู้ใช้รถบนถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ถ่ายคลิปหนุ่มจีนคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมเป็นภัยสังคม โดยถอดเสื้อ อยู่ในอาการหลอนยาเสพติดเดินป่วนไปตามท้องถนนและยังใช้เท้าเหยียบเป้าสะท้อนแสงบนขอบแบริเออร์ได้รับความเสียหายไปมากกว่า 10 จุด แถมยังไล่ตะโกนหาเรื่องชาวบ้านไปทั่ว สร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่ผ่านไปมา โดยชาวบ้านได้นำคลิปไปโพสต์เตือนภัยในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ข้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้หลีกเลี่ยง ขณะที่ทางผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจนทราบว่าชายคนดังกล่าวพักอาศัยอยู่ที่คอนโดมีเนียม ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่าชายคนนี้เป็นนักศึกษาจีนที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยมาเช่าห้องพักสัญญา 6 เดือนและอยู่มาได้ 3 เดือน ช่วงแรก ๆ ก็ปกติดี แต่ประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าหนุ่มจีนคนนี้เริ่มเอากัญชามานั่งเสพที่โต๊ะหินอ่อนภายในสวนหย่อมในคอนโด หลังจากนั้นก็เสพหนักขึ้นเรื่อย ๆ และเสพทั้งวันจนเกิดอาการหลอน ถอดเสื้อผ้า เดินไปเดินมาตะโกนเอะอะโวยวาย ขู่ผู้เข้าพักไปทั่วเป็นแบบนี้ทุกวันจนทุกคนพากันหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ นอกจากนี้ยังสติแตกถึงขั้นปีนไปนั่งบนต้นไม้ หักกิ่งไม้จนเกลี้ยง บางวันยังไปนั่งบนศาลพระภูมิและยังถอดเสื้อผ้าเดินไปมาและโวยวายบนชั้น 8 ที่เป็นห้องพักจนลูกบ้านในชั้นเดียวกันที่เป็นผู้หญิงผวาไม่กล้าออกห้อง ตนเองที่เป็น รปภ.ก็ได้แต่คอยสอดส่องและพยายามเดินตามห่าง ๆ เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิด ไม่เพียงแค่ป่วนในคอนโด แต่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หนุ่มจีนคนนี้ยังเดินไปตามท้องถนนทำลายป้ายจราจรไปทั่วและทำแบบนี้มาหลายวัน จนทำให้มีคนเห็นถ่ายคลิปไปโพสต์เตือนภัย ด้านนายธนวัฒน์ ปัทมชัยยันต์ กรรมการและผู้จัดการคอนโดชมดอยตึกกลม เปิดเผยว่า […]

สาวผวา! เจอหนุ่มต่างชาติเพี้ยน ถอดเสื้อเอะอะโวยวายทำลายข้าวของ

สาวผวา! เจอหนุ่มต่างชาติเพี้ยนกลางสี่แยกไฟแดงประตูปั๊มน้ำมัน ปตท.มช. ถอดเสื้อเอะอะโวยวายทำลายข้าวของ พบพฤติกรรมคล้ายคนเมายา แจ้ง จนท.ตำรวจ ตกช่วงค่ำมีคนแจ้งเบาะแสคนเดียวกันก่อเหตุซ้ำ ภาพคลิปวิดิโอเหตุการณ์ที่พลเมืองดีที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณสี่แยกไฟแดงปั๊มน้ำมัน ปตท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ขณะที่ชายคนหนึ่งมีลักษณะอาการคล้ายคนเมา อยู่ในสภาพถอดเสื้อเดินไปมาอยู่บริเวณทางเดินกลางสี่แยกไฟแดง พูดพึมพำ เอะอะโวยวายอยู่คนเดียว อีกทั้งพยายามปีนขึ้นไปบนราวสะพาน และทำลายทรัพย์สินด้วยการปีนขึ้นไปใช้เท้าเหยียบตัวสะท้อนสัญญาณไฟที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนราวสะพาน แถมยังพยายามดึงธงที่ติดอยู่ตามราวสะพาน ท่ามกลางสายตาประชาชนที่ขับรถผ่านสัญจรไปมา และที่จอดติดสัญญาณไฟจราจรในช่วงกลางวันแสก ๆ สร้างความหวาดผวาและวิตกกังวลให้กับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เพราะเกรงว่าชายคนดังกล่าวจะคลุ้มคลั่งแล้วเกิดทำร้ายร่างกายประชาชนในบริเวณดังกล่าว ขณะที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงสายเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 2 ก.พ.67 โดยมีประชาชนหลายรายสามารถบันทึกเหตุการณ์และพฤติกรรมของชายคนนี้ไว้ได้ และพลเมืองดีรายหนึ่งที่บันทึกเหตุการณ์ได้นำคลิปวิดีโอมาแจ้งกับทางผู้สื่อข่าวเพราะเกรงว่าชายคนนี้อาจจะไปก่อเหตุทำอันตรายกับประชาชน หรือผู้ใช้รถใช้ถนน และเป็นการเตือนภัยให้ระมัดระวังอีกทางหนึ่งด้วย โดยทาง น.ส.เอ (นามสมมุติ) เจ้าของคลิปวิดีโอเหตุการณ์ เล่าว่า ในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ตนได้ขับรถจอดติดไฟแดงอยู่ที่บริเวณทางแยกดังกล่าว โดยในตอนแรกเห็นชายคนนี้เดินไปมาอยู่บริเวณกลางสะพาน แต่ไม่นานตนก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวาย และเสียงทำลายข้าวของ พอสังเกตดี ๆ ก็พบว่าชายคนดังกล่าว มีลักษณะอาการที่ไม่ปกติ ถอดเสื้อและพยายามยกขาเพื่อที่จะปีนขึ้นไปบนสะพาน ตนเห็นดังนั้นจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกเหตุการณ์นานกว่า 1 นาที จนกระทั่งขับรถออกจากที่เกิดเหตุ โดยขณะที่ชายคนดังกล่าวยังเอะอะโวยวายและทำลายทรัพย์สินบริเวณสี่แยกไฟแดง และตนได้ตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจใฟ้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ […]

เปิดงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47

เปิดสวนสาธารณะหนองบวกหาด ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 หรือ CHIANG MAI FLOWER FESTIVAL 2024 ได้ชื่นชมดอกไม้กว่า 100 สายพันธุ์ กว่า 1 ล้านดอกให้ นทท.ชื่นชม 1-15 ก.พ.67 เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 1 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน การเริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เนรมิตพื้นที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด ให้เต็มไปด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์อย่างสวยงาม รวบรวมดอกไม้กว่า 100 สายพันธุ์ กว่า 1 ล้านดอก ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ชื่นชม ภายใต้แนวคิด Miracle of Precious Flora หรือ “มหัศจรรย์แห่งพฤกษา ความงามเลอค่า นครเชียงใหม่” เปิดให้ชมในช่วงจัดงาน วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2567 แต่ยังดูแลสวนดอกไม้ต่อไป แล้วเปิดให้ชมยาวนานไปอีกจนถึงวันที่ […]

แห่ชมไม้ประดับนับล้านดอกพร้อมแสงสีสุดอลังการ

นักท่องเที่ยวแห่ชมไม้ประดับนับล้านดอก พร้อมการแสดง แสง สี สุดอลังการที่ สวนสาะารณะหนองบวกหาด ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 พิธีเปิดสวนสาธารณะหนองบวกหาด ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 หรือ CHIANG MAI FLOWER FESTIVAL 2024เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ โดยช่วงค่ำวันนี้ ( 1 ก.พ.67) ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวพากันไปชมความสวยงามของไม้ประดับที่มีทั้งทุ่งดอกทิวลิป กุหลาบสเปรย์ ลิลลี่ ไฮเดรนเยีย กล้วยไม้ และพรรณไม้อื่น ๆ กว่า 100 สายพันธ์รวมกว่า 1 ล้านดอก ท่ามกลางแสงไฟหลากสีและงานประติมากรรมที่งดงามอลังการในแบบฉบับที่เหนือจินตนาการ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เนรมิตพื้นที่ 12 ไร่ของสวนสาธารณะหนองบวกหาดให้เป็นสวนดอกไม้ใจกลางเมืองในงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ นี้ ภายในแนวคิด “มหัศจรรย์แห่งพฤกษา ความงามเลอค่า นครเชียงใหม่” “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่” […]

ลำพูน เจ้าของร้านอาหาร ถูกที่ 1 รับ 12 ล้าน

เจ้าของร้านครัวล้านนาอินดี้ วัย 37 ปี โชคดีถูกที่ 1 รับทรัพย์เน้นๆ 12 ล้าน วันที่ 1 ก.พ.2567 เป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 607063 ปรากฎว่าคุณเอก หนุ่มวัย 37 ปีเจ้าของร้านครัวล้านนาอินดี้ อยู่บ้านแม่อาวน้อย ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และยังเป็นพ่อครัวเก๊างานต่างๆในหมู่บ้านอีกด้วย ชี่งขณะที่เป็นพ่อครัวในงานศพได้ควักเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลจากกระเป๋าออกมาดูปรากฎว่าโชคดีถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ใบ เงินรางวัล 12 ล้านบาท ชาวบ้านและเพื่อนๆที่มาในงานศพทราบข่าวต่างเข้าแสดงความยินดีกันคึกคัก

ศาลล้มละลายกลาง สั่ง IFEC เจ้าของเดิม “โรงแรมดาราเทวี” ฟื้นฟูกิจการ

29 มกราคม 2567  นายทวิช เตชะนาวากุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ซึ่ง IFEC เป็นบริษัทแม่ของ บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำ กัด ซึ่งเดิมเป็นเจ้าของกิจการ โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ มีหนังสือถึง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน ตามที่ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ.7/2566 ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และฉบับแก้ไข และศาลล้มละลายกลางกำหนดนัดฟังคำสั่งในวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. บริษัทใคร่ขอเรียนว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของ IFEC และแต่งตั้ง IFEC เป็นผู้ทำแผน ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และฉบับแก้ไข เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ. 2/2567 ทั้งนี้ […]

สอบสวนกลาง ร่วม อย. ทลายโกดังทุนจีนปลอมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง

ตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ทลายโกดังขายเครื่องสำอางปลอม และเครื่องสำอางเถื่อน ย่านลาดกระบัง โดยลวงขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตรวจยึดของกลาง 36 รายการ จำนวนกว่า 14,000 ชิ้น สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ELA RAE ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ว่าเนื้อครีมมีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม จึงได้ทำการสืบสวนและพบว่าร้านค้าดังกล่าวมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่นๆ ที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดจำนวนหลายรายการ จึงได้ทำการสืบสวนจนกระทั่งพบโกดังเก็บและกระจายสินค้า จึงได้นำหมายศาลเข้าทำการตรวจค้นดังกล่าว จากการสอบสวนพบว่าโกดังสินค้าดังกล่าวเป็นของนายทุนสัญชาติจีน ซึ่งจะสั่งสินค้าเครื่องสำอางที่เป็นกระแสมาฝากไว้ที่โกดังเพื่อรอแพ็คส่งให้ลูกค้าชาวไทย โดยกระจายขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ กว่า 9 ร้าน ยอดการส่งสินค้า 5,000-10,000 ชิ้น ต่อวัน โดยจะได้ค่าส่งชิ้นละประมาณ 10 บาท ในส่วนของผลิตภัณฑ์หลายรายการที่ตรวจพบ เช่น ยาสีฟัน Amway Glister, Cerave, ครีมกันแดด Biore, น้ำหอม Victoria, ครีมทามือตราม้า และอื่นๆ อยู่ระหว่างติดต่อให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ทำการตรวจสอบเพิ่มเติม และในส่วนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ตรวจยึด พนักงานสอบสวนจะส่งตรวจพิสูจน์กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) […]

1 1,149 1,150 1,151