เตือนภัยเฝ้าระวัง​ ต.โป่งแยง แม่ริม​ ฝนตกหนัก​!

เตือนภัยเฝ้าระวัง​ บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง แม่ริม​ ฝนหนัก​ 84.0 มม.

ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา (สวพ.) กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งข้อมูลการเตือนภัย
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.47 น.

เตือนภัยเฝ้าระวัง (สีเขียว) ด้วยปริมาณน้ำฝน​ บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่​ ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 84.0 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสะสม 15 นาที 1.0 มิลลิเมตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น