(มีคลิป) มั่นใจเที่ยวปลอดภัยน้ำพุร้อนสันกำแพง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน/หน.ศปก.อ.แม่ออน พร้อมด้วยนายสงกราน์ ราชธานี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง นายวิเวก คำราพิช สาธารณสุขอำเภอแม่ออน ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง โดยมีนายปิยวรรษ์ บุญโชติ ผู้จัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง พาเยี่ยมชมกิจการฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่อนคลาย โดยเน้นย้ำให้กิจการน้ำพุร้อนปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม น้ำพุร้อน อาบน้ำแร่ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปของอำเภอแม่ออน โดยรายได้ส่วนหนึ่งของกิจการน้ำพุร้อนจะนำมาพัฒนาชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น