ห้วยลาน สำรวจพืชพันธุ์ไม้ระบบนิเวศรอบอ่างเก็บน้ำ

โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานฯ สำรวจพืชพันธุ์ไม้ระบบนิเวศ อ่างเก็บน้ำดอยโตน และดอยง้ม

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.-17.00 น.โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นางสาววรภาดา สุวรรณลพ หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นายพีรพัฒน์ ดุมนิล นักวิชาการป่าไม้(Tor)พร้อมทีมสำรวจเก็บข้อมูลนก สัตว์ป่าและธรรมชาติ ลงพื้นที่ร่วมสำรวจเก็บข้อมูลระบบนิเวศ(ecosystem)ในพื้นที่ป่าห้วยลาน โดยมี ผศ.จรัลศักดิ์ ลอยมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายศราวุธ นนทธิ และนายทับทิม มั่นมาก ในเส้นทางจาก “อ่างเก็บน้ำดอยโตน” ถึง “ดอยง้ม” บนความ 866 เมตรจากระดับน้ำทะเล จุดชมวิว(Doi Thon View Point) ที่ศาลาสุดท้าย สูง 798 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระยะทางประมาณ 1.9 กิโลเมตร 10 ชั่วโมง พบความหลากหลายพืชพันธุ์ไม้ป่าไม้เต็งรัง เช่น ดอกกระเจียว(Siam Tulip Blossom) , ดอกหงส์เหิน หรือ ดอกเข้าพรรษา,เห็ด,มอส,เฟิร์น,ไลเคน ผีเสื้อ,แมลงปอ,แมงมุม และพืชพันธุ์อีกหลากหลายชนิด แสดงถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่อ่างเก็บน้ำดอยโตน และดอยง้ม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น