จอมพลังค่ายจิรประวัติ ร่วมแข่งขันชักกะเย่อ

ตามที่ จังหวัดนครสวรรค์, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์, เทศบาลนครนครสวรรค์, การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์, การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์, ชมรมกีฬาชักกะเย่อจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล “นครสวรรค์พันธุ์แกร่ง” ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565

สำหรับการแข่งขันดังกล่าว ใช้กติกาสากล มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 ทีมๆ ละ 8 คน โดยจำกัดน้ำหนักรวมในทีมแต่ละประเภท โดยแข่งขัน จำนวน 3 เซต อีกทั้ง การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ ได้ถูกบรรจุเป็นประเภทกีฬาของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในปี 2566 ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยสมาคมกีฬาชักคะเย่อแห่งประเทศไทย ด้วย

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันชักกะเย่อ จำนวน 2 ทีม ในรุ่น มาสเตอร์ชาย (600 กิโลกรัม) และมาสเตอร์หญิง (500 กิโลกรัม) โดยสามารถคว้ารางวัลได้ทั้ง 2 รุ่น ดังนี้

  1. การแข่งขันชักกะเย่อ รุ่นมาสเตอร์ชาย (600 กิโลกรัม) ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1
  2. การแข่งขันชักกะเย่อ รุ่นมาสเตอร์หญิง (500 กิโลกรัม) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ซึ่งเป็นหนึ่งของผลงานแห่งความภาคภูมิใจของมณฑลทหารบกที่ 31 และกองทัพภาคที่ 3 เป็นอย่างยิ่ง

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 และข้าราชการ กองทัพภาคที่ 3 ขอชื่นชมนักกีฬา ที่ได้สร้างชื่อเสียงแก่หน่วย รวมทั้งถือเป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนที่มีความสามารถให้กล้าคิด กล้าทำ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมผลักดันความเป็นเลิศด้านกีฬา เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพแก่ประเทศไทยต่อไป

คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
30 มิถุนายน 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น