รถเต็มดอย ”แม่กำปอง” แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง

จากเพจ ”แม่คำปอง” แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ มีข้อความว่า

#ประกาศด่วน เนื่องด้วยการจราจรที่หมู่บ้านติดขัดอย่างหนัก ทางหมู่บ้านจึงขอความกรุณาให้ทำตามคำแนะนำตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

ขอความร่วมมือระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม

ลูกค้าที่ไปเช้ากลับเย็น ขอความกรุณาทุกท่าน ใช้บริการจุดจอดรถ ดังนี้ 👇 (ห้ามนำรถขึ้นถึงหมู่บ้าน)
จุดที่ 1 คิวไร่สตรอเบอรรี่ มีจุดต่อรถ
จุดที่ 2 คิวรถธารทอง มีจุดต่อรถ
จุดที่ 3 คิวภูผาคำ มีจุดต่อรถ

ลูกค้าที่จองบ้านพักให้ติดต่อสอบถามบ้านพักของท่านว่ามีที่จอดรถ (หน้าบ้านไว้ให้บริการหรือไม่)
ถ้าไม่มีให้สอบถามถึงที่จอดว่าต้องจอดจุดใดของหมู่บ้าน

#หมายเหตุ ขอความกรุณา นทท.ไปเช้ากลับเย็น อย่านำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นถึงหมู่บ้าน เพราะขณะนี้
ไม่มีที่จอดรถไว้ให้ให้บริการ
#ย้ำว่าไม่มีที่จอดไว้ให้บริการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น