สันกำแพง​ นำทีมออกตรวจสถานประกอบการ

กำชับการปฏิบัติตามกฎหมาย​อย่างเคร่งครัด นอภ. สันกำแพง​ นำทีมออกตรวจ

วันที่ 5 ส.ค. 65 นายภิญโญ พัวศรีพันธ์ุ นอภ.สันกำแพง พร้อมปลัดฝ่ายความมั่นคง ปลัดฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม สมาชิก อส. จนท.ตำรวจ สภ.สันกำแพง และจนท.สสอ.สันกำแพง ได้ลงพื้นที่ตรวจ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ร้านอาหาร ร้านเหล้าในพื้นที่ รวม​ 8​ แห่ง​

ทั้งนี้มีรายงานผลการปฏิบัติว่า​ การตรวจติดตามได้กวดขันให้สถานประกอบการฯ​ ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 คำสั่ง​ คสช.ที่ 22/2558 และ คำสั่ง คสช.ที่ 46/2559 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ​ ที่เกี่ยวข้อง กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อายุผู้เข้าใช้บริการ เวลาปิด ปัญหาเสียงดัง การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แอลกอฮอล์ ฯลฯ โดยหากพบว่ามีการกระทำความผิด จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด รวมทั้งได้แนะนำ อาทิ การรักษาความปลอดภัย การตรวจอาวุธของผู้มาใช้บริการ การจัดให้มีทางหนีไฟ ป้ายแจ้งเตือน ทางออกฉุกเฉิน ถังดับเพลิง เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น