เชียงใหม่ ค่าคุณภาพอากาศดีขึ้น แต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

จังหวัดเชียงใหม่ ค่าคุณภาพอากาศดีขึ้น เทียบช่วงเวลาเดียวกันพบวันที่เกินมาตรฐานเพียง 22 วัน ลดลงเกินครึ่ง แต่ยังคงเฝ้าระวังต่อไปอย่างเข้มงวดตลอดห้วงเดือนมีนาคม เผยพื้นที่ทำกินที่ได้รับอนุญาติแล้ว บริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ แต่ต้องดูอัตราการระบายอากาศเป็นหลัก

วันนี้ (5 มี.ค. 67) นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าและแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบัน ผ่านการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 4 มีนาคม 2567 จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจุดความร้อนทั้งหมด 1,252 จุด พบพื้นที่เผาไหม้ 80 ไร่ มีจำนวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานทั้งหมด 22 วัน และมีจำนวนผู้ป่วย COPD ที่เข้ารับการรักษา 1,739 ครั้ง แต่หากเปรียบเทียบตัวชี้วัดทั้ง 4 อย่างแล้ว ปีนี้พบว่าทุกตัวชี้วัดลดลงมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2566

สำหรับในห้วงเดือนมีนาคมนี้ ถือเป็นยกที่ 3 ของการรับมือกับไฟป่าหมอกควัน โดยจากสถิติย้อนหลังพบว่าในเดือนนี้มักจะมีความรุนแรงมากที่สุด ทำให้เป็นที่น่าจับตามองของทุกภาคส่วน โดยนายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ จะมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของพื้นที่ไร่หมุนเวียนราว 5-6 หมื่นไร่ ของ 4 อำเภอ คือ อำเภออมก๋อย แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา และสะเมิง ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนเกือบทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดจุดความร้อนมากถึง 600 จุดในหนึ่งวัน ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยให้ทางท้องถิ่นเร่งลงทะเบียนขอบริหารจัดการเชื้อเพลิงผ่านระบบ FireD แล้วทั้งหมด ประกอบกับได้ระดมกำลังทหารเข้ามาช่วยในการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีจุดไฟเพื่อกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ และใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยในการรับมือ

อย่างไรก็ตามยังคงอนุญาตให้ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนบริหารจัดการเชื้อเพลิงผ่านระบบ FireD ที่ได้รับอนุญาติแล้ว สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ทำกินได้ ขณะเดียวกันการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า หากช่วงเวลาใดที่มีอัตราการระบายอากาศต่ำ จะหยุดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าทันทีและรอจนกว่าอัตราการระบายอากาศจะดีขึ้น ถึงจะดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอีกครั้งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกิน


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
5 มีนาคม 2567

ร่วมแสดงความคิดเห็น