พุทธสานิกชนร่วมงานบุญฉลองสมโภชครบรอบ100 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย

พุทธสานิกชน จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ตาก และนักท่องเที่ยวกว่า 1,000 คน ร่วมงานบุญฉลองสมโภชครบรอบ100 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก พระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูบาป่านิกร ชัยเสนโน เป็นกรรมการจัดงานฝ่ายสงฆ์ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และอดีต สส.ตาก นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอสามเงา สจ. สามเงา ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 1,000 คน

การจัดงานประเพณีขึ้นธาตุแก่งสร้อยครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกภาคส่วน ประชาชน อ.สามเงา และ อำเภอใกล้เคียง รวมถึงประชาชนจาก อ.ลี้ จ.ลำพูน และ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ พี่น้องชาวปกาเกอะญอ จะได้ร่วมกันสืบสานประเพณีของท้องถิ่น และได้สักการะบูชาองค์พระบรมธาตุ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์ที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือ อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและส่วนราชการต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

โดยเฉพาะปีนี้ ครบ 100 ปี ในการบูรณะองค์พระธาตุเจ้าเกตุสร้อย พร้อมฉลองวิหาร 100 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้เป็น จำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ “ผอ.หน่อง” ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.) สำนักงานตาก เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมคณะทัวร์กว่า 200 คน ร่วมงานบุญฉลองครบรอบ 100 ปึ บูรณะพระบรมธาตุเกศสร้อยอานิสงค์อันยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวล้นหลาม ประเพณีขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย” ในระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2567 ที่วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย โดยงานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยคณะศิษย์พระครูบาป่านิกร ชัยเสนโน วัดพระธาตุแก่งสร้อย

มีกิจกรรมดังกล่าว มีการสวดเบิกเนตรในวิหาร 100 ปี ทำบุญตักบาตร ทำบุญทักษิณานุปทาน ถวายภัตตาหารเพล ขบวนแห่น้ำทิพย์สัจจะอริษฐานของพระแม่เจ้าจามเทวี ขบวนออกเดินทางไปอันเชิญน้ำทิพย์สัจจะอริษฐานของพระแม่เจ้าจามเทวี ณ ห้วยอาบนาง

มีขบวนแห่น้ำทิพย์แลผ้าห่มพระบรมธาตุจากท่าน้ำขึ้นไปฐานพระบรมธาตุ พระสงฆ์จำนวน 100 รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชรอบลานองค์พระบรมธาทุเจ้า มีการสวดมนต์สมโภชธรรมจักรกัปวัตนสุตร แสดงพระธรรมเทศนา 1 กันฑ์ ถวายจตุปัจจัย ไทยทานพร้อมเครื่องอัฐบริขาร แด่พระสงฆ์ จำนวน 100 ชุด เสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนา

ประธานสงฆ์นำพระภิกษุสงห์สามเณรพร้อมคณะศรัทธาญาติโยม เวียนเทียนประทักษิณารอบองค์ พระบรมธาดูเจ้าเกตุสร้อยพร้อมสรงน้ำพระบรมธาตุและสรงน้ำรูปเหมือนบูรพาจารย์.

ร่วมแสดงความคิดเห็น