พิธีเปิด Med CMU-YMUN Alumni Association

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด Med CMU-YMUN Alumni Association โดยมี Mr. Shu Fangyi นายกสมาคมและศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารทั้งสองมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 ณ Youjiang Medical University for Nationalities เมือง Baise, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/EgtGa

ภาพและข่าว: หน่วยบัณฑิตศึกษา
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น