72195

ผู้ประกอบการนำเข้า โค-กระบือ เคลื่อนขบวน ปิดถนน ตาก-แม่สอด

ผู้ประกอบการนำเข้า โค-กระบือ เคลื่อนขบวน ปิดถนน ตาก-แม่สอด หากกรมปศุสัตว์ไม่ยอมให้นำเข้า พร้อมชุมนุมยาวต่อเนื่อง หลังได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน จากประกาศชะลอการนำเข้าสัตว์ จากประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มผู้ประกอบการนำเข้าสัตว์ จ.ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน รวมถึง จ.สุโขทัย ( สัตว์นำเข้า โค กระบือ แพะ แกะ ) จากสาธารณรัฐเมียนมา เข้าไทย ประกอบด้วย กลุ่มพ่อค้าโค กระบือ แพะ แกะ – กลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งสินค้าปศุสัตว์ – กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการอัดฟางก้อน ได้เคลื่อนขบวนรถบรรทุกขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก เดินทางไปยังบริเวณหน้าที่ทำการด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ ถนนสายตาก-แม่สอด บ้านหนองบัว หมู่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และได้ประกาศจะปิดถนน หากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ไม่ยกเลิกประกาศชะลอการนำเข้าสัตว์ จากประเทศเมียนมา ที่ได้มีประกาศ ขยายระยะเวลา […]

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี ลอยกระทงสายไหล ประทีป 1000 ดวง

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี ลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จ.ตาก ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณริมน้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2566 โดย นายปดิพัทธิ์ สันติภา ดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายกเทศมนตรีเมืองตาก อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน สำหรับ มทร.ตาก ได้ร่วมขบวนแห่สายกระทงสายที่ 4 ร่วมกับชุมชนท่าแค ชุมชนชัยชนะ ชุมชนเชียงทองเหนือ และชุมชนเชียงทองใต้ เคลื่อนจากบริเวณกาดนั่งยองคล้องย่าม ไปยังบริเวณปะรำพิธีหน้าอาคารกิตติคุณ ริมแม่น้ำปิง นอกจากนี้ ในค่ำคืนวันที่ […]

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี 2566

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี 2566 ในพื้นที่ จ.ตาก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก พล.ต.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี 2566 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 310 หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 และหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14 โดยได้มอบนโยบายให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ เน้นย้ำในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยให้ครูฝึกต้องเป็นตัวอย่างที่ดี รวมถึงเรื่องสิทธิกำลังพลที่น้องทหารใหม่พึ่งได้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพ เพื่อนำไปยืดถือ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเรื่องอาหารการกินที่มีคุณภาพปริมาณเพียงพอ และอื่นๆอย่างเหมาะสม ตลอดจนได้มอบเครื่อง-บริโภค […]

นอภ.อุ้มผาง นั่งรถอีแต๊กนำนักท่องเที่ยว พาชมหมู่บ้านนววิถี

นายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก นั่งรถอีแต๊กนำนักท่องเที่ยว พาชมหมู่บ้านนววิถี บ้านหนองหลวง เตรียมยกระดับ 1 ในแหล่งท่องเที่ยวของดีเมืองอุ้มผาง กิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน (Test Trip) โครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรม ผ่านอัตลักษณ์ของชุมชน นายธันปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก ได้ร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน (Test Trip) โครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมผ่านอัตลักษณ์ของชุมชน โดยมี น.ส.จันทิวา ศรีเอี่ยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออุ้มผาง น.ส.ชมนณัฐ ดนุพงศ์อมร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ภาคีเครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว platform ด้านการท่องเที่ยว สื่อท้องถิ่น influencer ผู้นำชุมชน ร่วม Test Trip 1 คืน 2 วัน ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว […]

มทร.ล้านนา ตาก จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล RMUTL Tak Mini Marathon ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล “มทร.ล้านนา ตาก มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 (RMUTL Tak Mini Marathon 2th) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ผู้บริหาร มทร.ล้านนา บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.00 น. ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดด้วยการออกกำลังกาย และสนับสนุนการดำเนินกิจการของสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภท Fun […]

ชวนเที่ยว…วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ชวนเที่ยวน้ำตกปะหละทะ นายอำเภอเตรียมศึกษาข้อมูล และพัฒนาถนน ต่อยอดยกระดับให้เป็นหนึ่ง ในของดีแผ่นดินดอยลอยฟ้า เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนแบบยั่งยืน นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒน์เมธา นายอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เปิดเผยว่า พื้นที่อำเภออุ้มผาง ที่โดดเด่นคือ น้ำตกทีลอซู น้ำตกรูปหัวใจ และทะเลหมอกที่สวยงามหลายแห่ง และอีกแห่งหนึ่งขอเชิญชวนเที่ยววน อุทยานน้ำตกปะหละทะ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก น้ำตกดังกล่าว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของอำเภออุ้มผาง มีธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์ เหมาะที่จะมาเที่ยวชมและพักผ่อนในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่กลอง-อุ้มผางแห่งนี้อย่างยิ่ง นายอำเภออุ้มผาง กล่าวอีกว่า วันนี้กลุ่มแม่บ้านและสตรีบ้านปะหละทะ ชวนมาชมความงามน้ำตกปะหละทะ และในอนาคตทางอำเภอจะปรสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาถนนและทางเข้าน้ำตกต่อไป เพื่อจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งในหมู่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้าน ได้นำของฝากมาจำหน่าย เช่น เสื้อผ้าปกาเกอะญอ หรือผ้ากะเหรี่ยงมีไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว นายอำเภออุ้มผาง บอกว่า ต่อไปจะศึกษาหาข้อมูลหมู่บ้านให้มากขึ้น เพื่อต่อยอดท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวน้ำตกดังกล่าว หวังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นหนึ่งในของดีอำเภออุ้มผางอีกแห่งหนึ่ง เพื่อจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนแบบยั่งยื่นต่อไป สำหรับการเดินทาง ไปตามถนนทางหลวง 1090 มุ่งหน้าสู่ ต.แม่ละมุ้ง ประมาณ 25 กิโลเมตร จะเจอหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง […]

ทหารพราน35 พร้อมดูแลประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 โดย กองร้อยทหารพรานที่3503 ได้รับแจ้งจากผู้ที่สัญจรผ่านจุดตรวจว่า มีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 66 บ้านแม่หละโกร ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หน่วยจึงแจ้งเหตุ ให้กับ กู้ภัยเพชรเกษม (ท่าสองยาง) , รพ.ท่าสองยาง พร้อมกับจัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.ท่าสองยาง (ป้อมแม่หละ) ไปยังบริเวณที่เกิดเหตุ เมื่อเดินทางไปถึงบริเวณดังกล่าว พบรถยนต์ กระบะยี่ห้อ โตโยต้า สีบรอนซ์เงิน บริเวณหน้ารถพังเสียหาย มีนายเจษฎาภรณ์ อายุ 34 ปี เป็นคนขับ และบริเวณใกล้ๆกัน พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่น เอ็ม-สแลช สีดำ ทะเบียนกรุงเทพ ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งคัน มีพลทหารสุทธิชัย อายุ 24 ปี เป็นคนขับรถจักรยายนต์ ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส นอนอยู่บริเวณโพรงหญ้าข้างถนน เมื่อตรวจสอบพบว่า พลทหารสุทธิชัยฯ ชีพจรไม่มี หน่วยจึงได้เร่งทำการปั้มหัวใจ พร้อมกับส่งโรงพยาบาลท่าสองยาง เพื่อทำการรักษาต่อไป

ทอดกฐินวัดแม่ปะเหนือ จังหวัดตาก

งานบุญใหญ่ หนึ่งปีมีครั้งเดียว ลุงบุญ ปาคำมา ประธานอุปถัมภ์ พร้อม เฮียเอื้อน ทองหนัก หจก.พรสวรรค์ ฟู๊ดเชียงใหม่ ประธานทำบุญใหญ่ ทอดกฐินวัดแม่ปะเหนือ ผู้สื่อข่าวรายงานการทอดกฐินสามัคคี วัดแม่ปะเหนือ หมู่ 1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก มีประธานอุปถัมภ์ คือ นายบุญ ปาคำมา นางอาภา ปาคำมา นางสมพร มะป้อ นายอนันต์ เปี้ยสา อาจารย์นิตยา เปี้ยสา นางดวงคำ ปันสีคำ ประธานอุปถัมภ์ (ร่วม) จ.เชียงใหม่ หจก.พรสวรรค์ ฟู๊ดเชียงใหม่ นายเอื้อน ทองหนัก นางพรสวรรค์ ทองหนัก, วิภารัตน์ไก่สด พ.ต.มาโนช ศรีคำ พร้อมนางวิภารัตน์ ศรีคำ, ห้องเย็นเพิ่มทรัพย์ นายพิสิษฐ์ ทองหนัก นางจิรัชญา ทองหนัก และแม่หลวงมาลี ชุมแสง พร้อมบุตรหลาน […]

(มีคลิป)ยกย่องนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนสรรพวิทยาคม

นักเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมเป็นจิตอาสา “ล่ามแปลภาษาและงานบริการ”ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ ณ โรงพยาบาลแม่สอด โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก สพม.ตาก นำโดยนายกฤษณะ เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายวินัย หาญพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนจิตอาสาร่วมเป็นล่ามแปลภาษาพม่า อังกฤษ และช่วยงานบริการด้านต่าง ๆ ตามโครงการ “สร้างรอยยิ้ม” ช่วยเหลือผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และนิ้วติด นิ้วเกิน แผลเป็นจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวกแผลยึดติด รวมถึงความผิดปกติอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดใกล้เคียงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สอด

(มีคลิป) ช่วยชาวบ้านตกหุบเขา

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ทางทหารพราน3508 ร่วมกับ ร่วมกับ มูลนิธิเพชรเกษม ท่าสองยาง เร่งช่วยเหลือชาวบ้านตกลงไปในหุบเขาใกล้หมู่บ้าน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 โดย กองร้อยทหารพรานที่3508 ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ บ.แกระดี หมู่ 9 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประสบอุบัติเหตุตกลงไปในช่องเขาติดอยู่ภายในถ้ำกลางป่า หน่วยจึงได้จัดกำลังพล ร่วมกับ มูลนิธิเพชรเกษม ท่าสองยาง เข้าทำการตรวจสอบ เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่พบ นายตะควา อายุ 47 ปี ชาว ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก อยู่ภายในถ้ำ เจ้าหน้าที่จึงพยายามให้การช่วยเหลือ แต่เนื่องจากมีอุปสรรคในการช่วยเหลือ จึงยังไม่สามารถทำการช่วยเหลือประสบเหตุออกมาได ปัจจุบันทางญาติ นายตะควาฯ ยังได้เฝ้าดูอยู่บริเวณที่เกิดเหตุและหน่วยกำลังวางแผนเข้าทำการช่วยเหลือต่อไป

(มีคลิป)จนท.พบไม้สักเถื่อนพร้อมอุปกรณ์เพียบ กลางป่า จ.ตาก

เจ้าหน้าที่ ตะลึง! บูรณาการ มีทหารพราน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ลาดตระเวนตรวจพบไม้สักแปรรูปพร้อมอุปกรณ์เพียบ กลางป่า จ.ตาก เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พื้นที่ จ.ตาก แบบบูรณาการ มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตก.2 (ขะเนจื้อ) , ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ตาก 2 , หน่วยป้องกันป่าไม้และพัฒนนาป่าไม้แม่ระมาด , เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตก. 9 (แม่จะเรา) , ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป. ที่4 (ตาก) , เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. และ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่ระมาด จนท. ได้ทำการลาดตระเวนร่วมบริเวณพื้นที่ เขตพื้นที่ป่าสงวน บ้านห้วยป่ากอง หมู่ที่12 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในระหว่างที่ทำการลาดตระเวนได้ตรวจพบ ไม้สักแปรรูป ถึงกับตะลึง เพราะมีจำนวนมาก รวมแล้ว […]

ทหารพรานช่วยทำคลอดบนรถ

ทหารพราน3505 ช่วยปฐมพยาบาลสาวท้องแก่เบื้องต้น ก่อนทำคลอดบนรถ หน้าจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บ้านแม่พลู อำเภอท่าสองยาง เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 โดย กองร้อยทหารพรานที่3505 จุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บ.แม่พลู ได้รับแจ้งจากนายพะซอพอ อายุ 42 ปี ชาวบ้าน หมู่5 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ซึ่งได้ขับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า สีบอร์นทอง ทะเบียนเชียงใหม่ ได้ขับรถมาจอดที่บริเวณจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บ.แม่พลู ม.6 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า ภรรยาของตนเอง ชื่อนางสาว รจนา อายุ 29 ปี ได้ปวดท้อง มีน้ำคร่ำแตก อย่างกะทันหันระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลท่าสองยาง หน่วยจึงได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมกับแจ้ง เจ้าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว เข้ามาทำการช่วยเหลือทำคลอดฉุกเฉิน จนคลอดออกมาเป็นทารกเพศชาย น้ำหนักประมาณ 2 กก. เศษ ทั้งแม่และเด็กทารกปลอดภัยทั้งคู่ หน่วยจึงรีบประสานรถฉุกเฉินโรงพยาบาลท่าสองยางมารับตัวและทำการรักษาต่อไป

เปิดงานท่องเที่ยวกัญชงพบพระ จ.ตาก

งานท่องเที่ยวกัญชงพบพระ จ.ตาก พื้นที่กว่า 50 ไร่ เรียนรู้ภูมิปัญญาชนเผ่าปลูกกัญชง นำไปสู่อุตสาหกรรมกัญชง ถือเป็นส่วนหนึ่งของส่งเสริมการท่องเที่ยว Soft Power 5 F คือ Fashion Food Festival ส่วนสามมู คนที่เกิดปีชง ชวนมาใส่เสื้อกันชง จะช่วยเสริมลาภ ยศ เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2566 เวลา 10.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการงานท่องเที่ยวกัญชงพบพระ ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 ต.ค.2566 ที่สวนสาธารณะเกาะกลางน้ำ กม.44 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก นายยงยุทธ แซ่ม๊า นายก อบต.คีรีราษฎร์ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.คีรีราษฎร์ และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงใน อ.พบพระ […]

ทต.อุ้มผาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดถนนคนเดิน (Walking Street)

ทต.อุ้มผาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดถนนคนเดิน (Walking Street) กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวของชาว ต.อุ้มผาง เมื่อค่ำวันที่ 21 ต.ค.2566 นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “กิจกรรมถนนคนเดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” ของเทศบาลตำบลอุ้มผาง ร่วมกับนายสหเดช สุวรรณจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลอุ้มผาง ถนนคนเดิน (Walking Street) ได้เสนอรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้งสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาแสดงในงานดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน อ.อุ้มผาง กิจกรรมนันทนาการ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่นักท่องเที่ยว โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการให้มีกิจกรรมสำหรับกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรมซึ่งดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตาก กล่าวว่า ถนนคนเดิน (Walking Street) ถนนสายเล็กๆ เดินเที่ยวได้แบบชิลล์ๆ แหล่งรวมร้านค้าของชาวบ้าน ที่นำของกิน ผลไม้ ของสด ขนมโบราณอย่างข้าวหนุกงา […]

นทท.แห่ล่องเรือยาง เที่ยวชมน้ำตกทีลอซูช่วงวันหยุดยาว 3 วัน

นักท่องเที่ยวกว่า 3 พัน แห่ล่องเรือยาง เที่ยวชมน้ำตกทีลอซูช่วงวันหยุดยาว 3 วัน นายอำเภออุ้มผางปลื้ม เงินสะพัดสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชน กว่า 10 ล้าน เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2566 นายธันย์ปรวัฒน์ ภูริวัฒน์เมธา นายอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เดินทางดูแลนักท่องเที่ยวลงเรือยางในลำน้ำแม่กลอง และไปเที่ยวน้ำตกทีลอซู นายอำเภอ กล่าวว่า อ.อุ้มผาง เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวล่องเรือยางลำน้ำแม่กลอง และเดินทางชมน้ำตกทีลอซูกันคึกคักมากในวันนี้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้คอยดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี “ในช่วงปลายฝนต้นหนาว และช่วงวันหยุดยาว บรรยากาศการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพ และจากต่างจังหวัด นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวธรรมชาติ ทั้งล่องแพยางต้นน้ำแม่กลอง ไปสู่น้ำตกทีลอซู ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนท้องถิ่นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่พักจากการสอบถามผู้ประกอบการมีการจองล่วงหน้าและคาดว่าน่าจะเต็มแล้วในวันหยุด 3 วันนี้” นายอำเภออุ้มผางกล่าว ด้าน นายภาคภูมิ มินรินทร์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง กล่าวว่า วันหยุดยาว วันที่ 21-23 ต.ค. 2566 นี้ […]

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566”

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จย่า วันที่ 21 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก นำโดย นายกฤษณะ เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ บริเวณสำนักสงฆ์ไพรพนาสณฑ์ บ้านปากห้วยแม่ปะ ร่วมกับ ชุดปฎิบัติการสืบสวนปราบปราม จ.ตาก (กก.4 บก.ปทส.จ.ตาก) จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตก.2 (ขะเนจื้อ) จนท.สายตรวจปราบปรามสายที่ 1 สบอ.14 ตาก อสม. และประชาชนจิตอาสาบ้านปากห้วยแม่ปะ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ สำนักสงฆ์ไพรพนาสณฑ์ บ้านปากห้วยแม่ปะ หมู่ที่ 5 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

รับมอบเครื่องทดสอบการคืบของวัสดุ เพื่อประโยชน์การเรียนการสอนและการวิจัย

ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับคุณมนตรี นิธิกุล อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการร่วมศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดงานทั่วไป และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 สำหรับงานโครงสร้าง โดยมหาวิทยาลัยได้รายงานความก้าวหน้าพร้อมแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา จากนั้นรับมอบเครื่องทดสอบการคืบของวัสดุ (Creep Testing Machine) จำนวน 2 ชุด เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา และนำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบการคืบของวัสดุ

สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จัดงานวันตำรวจ ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ต.อ.มนต์ศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ได้นำข้าราชการตำรวจร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิ ,ศาลเจ้าพ่อพะวอ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอำเภอแม่สอด พิธีสงฆ์ทางศาสนาพุทธ , การอ่านสารของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวัน ตำรวจ ประจำปี 2566 พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกคน มุ่งมั่นตั้งใจปฎิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขและยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง หลังจากทำพิธีเสร็จมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ดีเด่น ทั้งนี้ วันตำรวจ เดิมตรงกับวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 เป็นวันประกาศรวม “กรมพลตระเวน” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็น กรมเดียวกันเรียก ว่า “กรมตำรวจ” จึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ต่อมาในปี พ.ศ.2560 […]

1 2 3 128