น่าน จัดการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย กับ สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น. ที่บริเวณสนามกีฬาบ้านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยยะบุลี สปป.ลาว ท้าว คำแพง ตัดสะหวัน เจ้าเมืองเงิน ประธานฝ่ายลาว และ นาย กิตติไกร ฝีปากเพราะ นอภ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานฝ่ายไทย ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย กับ สปป.ลาว โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ซึ่ง พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 ,ร.อ.รุ่งโรจน์ ลบบำรุง ฝอ.3 ฉก.ทพ.32 ,ร.ท.ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.3204 , พ.ต.ท สุทธิพร นันตา ผบ.ร้อย ตชด.325 มอบหมายให้ ร.ต.ต.พิชัย พิมเสน ผบ.มว.ตชด.3251 ร่วมกับ ส่วนราชการ อ.เฉลิมพระเกียรติ ผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน/นักกีฬา เข้าร่วมการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 23 ประจำปี 2563

โดย สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาในครั้งนี้ ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ระหว่างบ้านห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพนะเกียรติ จ.น่าน กับ บ้านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยยะบุลี สปป.ลาว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 350 คน (ประชาชนฝั่งไทย จำนวน 250 คน ประชาชนฝั่งลาว จำนวน 100 คน) ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากฝ่ายลาวเป็นอย่างดี ได้รับการสนับสนุนและประสานนโยบายต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

ร่วมแสดงความคิดเห็น