ขอเชิญประกวด ไก่พื้นเมืองและไก่ขันเก่ง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ม.แม่โจ้

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานประกวดไก่พื้นเมือง & ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตว์พื้นเมืองที่มีความสามารถในการพัฒนา เป็นสัตว์เศรษฐกิจได้ในอนาคต การประกวดไก่พื้นเมืองและไก่ต่อไก่ตั้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการบริการวิชาการแก่ชุมชน การเผยแพร่ความรู้ พร้อมกันนั้น ยังเป็นการประชาสัมพันธุ์และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองดั้งเดิม เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมของไทย เพื่อให้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น เพื่อการบริโภค ทั้งบริโภคเนื้อ ไข่ และสามารถเพิ่มรายได้ของครอบครัว

ประเภทการประกวดไก่พื้นเมือง

– ไก่คละสีเพศผู้ น้ำหนัก 3.50 กิโลกรัมขึ้นไป

– ไก่คละสีเพศผู้ น้ำหนักต่ำกว่า 3.50 กิโลกรัม – ไก่คละสีเพศเมีย น้ำหนัก 2 กิโลกรัมขึ้นไป – ไก่พื้นเมืองประจำถิ่นคละสายพันธุ์ เพศผู้ น้ำหนัก 2 กิโลกรัมขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น)

การประกวดแข่งขันไก่ต่อ-ไก่ตั้ง “ขันเก่ง” ใช้เวลาในการแข่งขันรอบละ 5 นาที เชียร์ได้ โดยตัดสินจากจำนวนครั้งของไก่ที่ขันมากที่สุด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายครรชิต ชมภูพันธ์ โทร. 086-9225086

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!