จ.แม่ฮ่องสอน พบจุดไฟป่าเกือบ 200 จุด

สถานการณ์ไฟป่าในแม่ฮ่องสอน ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบจุดความร้อนถึง 179 จุด และสูงเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ด้านผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน สั่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนแล้ว หลังค่าฝุ่นละอองขนาด 2.5 สูงถึง 118 มคก. / ลบ.ม. และเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายต่อเนื่องมาแล้ว 5 วัน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ว่า มีการลอบเผาป่ามากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ไฟป่าลุกลามรวดเร็ว คือ สภาพอากาศที่ร้อนในกลางวันและแห้งแล้ง ประกอบกับมีลมตะวันออก และทิศใต้พัดเข้ามา ทำให้ไฟป่าลุกลามขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งยากต่อการควบคุม ล่าสุดได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เร่งทำการควบคุมเพลิง และทำแนวกันไฟเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากแนวกันไฟเดิมที่ทำอยู่นั้น ได้มีใบไม้ร่วงหล่นลงมาทับถมอีก นอกจากการเร่งป้องกันและดับไฟป่าแล้ว ในส่วนของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมือง ได้มีการจัดรถน้ำออกไปพ่นฝอยละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ที่กระจายในพื้นที่ ซึ่งถือว่าสามารถช่วยลดได้ในระดับหนึ่ง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายโดย สทอภ. (GISTDA) จากดาวเทียมระบบ VIIRS , Modis และข้อมูลลม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่าภาพรวม ระดับ 9 จังหวัดภาคเหนือ พบว่ามีจุดความร้อนทั้ง 9 จังหวัดรวม 706 จุด เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 231 จุด โดยพบจุดความร้อนพบมากในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ และพื้นที่ สปก. โดยพบมากที่ จ.แม่ฮ่องสอน 179 จุด จ.ตาก 162 จุด และ จ.เชียงใหม่ 148 จุดตามลำดับ

นายกัมปนาท ประจงพิมพ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 16 ( สบอ.16 ) สาขาแม่สะเรียง ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา หน่วยดับไฟป่า ของสถานีฯ ได้จัดกำลังเฝ้าระวังหอดูไฟ (กองมู) และออกลาดตระเวนสำรวจสถานการณ์ไฟป่า ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง และจัดกำลังออกดับไฟป่า ครั้งที่ 14 เวลา 14.09 น. ตรวจพบโดย รับแจ้งทางโทรศัพท์ บริเวณทิศใต้หลังศาลเยาวชนแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เมือง พิกัด UTM 47Q E 0391363 N 2129414 เริ่มดับ เวลา 16.10 น. พื้นที่เสียหาย 5 ไร่ ดับเสร็จ เวลา 15.20 น. พื้นที่เสียหาย 8 ไร่ สาเหตุหาของป่า ชนิดป่าเต็งรัง ในเขตป่าสงวน

ต่อมา เจ้าหน้าที่สถานีฯ ดับไฟป่า ครั้งที่ 15 เวลา 15.50 น. ตรวจพบโดยรับแจ้งทางโทรศัพท์ บริเวณทิศเหนืออ่างเก็บน้ำนากระจง ม.10 บ.หัวน้ำแม่สะกึด ต.ผาบ่อง อ.เมือง พิกัด UTM 47Q E 0391653 N 2129370 เริ่มดับ เวลา 16.10 น. พื้นที่เสียหาย 4 ไร่ ดับเสร็จ เวลา 17.20 น พื้นที่เสียหาย 7 ไร่ สาเหตุ หาของป่า ชนิดป่าเต็งรัง ในเขตป่าสงวน

ในวันเดียวกัน ( 25 ก.พ.2563 ) นายพงค์พีระ ชูชื่ นอภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ สมาชิก อส.ชุดเตรียมพร้อมกองร้อยไปร่วมดับไฟป่า บริเวณทางแยกฝ่ายขวาก่อนจะถึงเขื่อนบ้านใหม่ ซึ่งเป็นป่าไม้สัก ด้านหลังเป็นสวนของชาวบ้าน มีเนื้อที่ประมาน 50 ไร่ ไฟป่าได้ลุกลามไหม้จำนวนกว้าง เนื่องจากมีใบไม้แห้งและหนา สมาชิก อส.ชุดเตรียมพร้อมกองร้อย จึงได้ช่วยกัน ตบ ตี และทำให้มีแนวกันไฟ ไฟดับหมดเวลา 17.00 น.

สำหรับ สถานการณ์คุณภาพอากาศ จ.แม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ” PM 2.5 = 118 มคก. / ลบ.ม. ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 มคก. / ลบ.ม. ข้อแนะนำประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ที่พบค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ให้ประชาชนทั่วไป เฝ้าระวังสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ ที่มีมลพิษทางอากาศสูง สวมหน้ากากอนามัยแบบ N 95 และให้เฝ้าระวังสุขภาพเป็นพิเศษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น