เชียงใหม่ พร้อมจัดเยาวชนแห่งชาติ 38 นครเจียงใหม่เกมส์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563.ณ ห้องนำบุญจิตต์ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในการประชุมตัวแทนจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อชี้แจงความพร้อมให้กับคณะกรรมการคัดเลือกกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครเจียงใหม่เกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “เจียงใหม่เกมส์” โดยมี ผอ.กกท.จังหวัดเชียงใหม่ นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัต เลขากรรมการจัดฯ พร้อม นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ และ ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมกีฬษแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับ คณะกรรมการจาก กกท. ซึ่งประกอบไปด้วย พ.ท.รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ดร.ปัญญา หาญลำยวง อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะผู้แทนจากคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมได้รับฟัง ทั้งนี้คณะกรรมการได้กล่าวชื่นชมในความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ และได้ให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องต่าง ๆ ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5

โดยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในการประชุม ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุงเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันให้มากที่สุด พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับ พ.ท.รุจ แสงอุดม และ ดร.ปัญญา หาญลำยวง พร้อมคณะกรรมการจาก กกท.

ทางด้านฝ่ายเทคนิค ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดห้องรับรอง ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมได้นำเสนอความพร้อม ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 ในปี 2566 ต่อจาก พัทลุง ที่เป็นเจ้าภาพจัด ครั้งที่ 37

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!